Drukuj

Penta Hospitals International

Penta Hospitals International (PHI), największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy szpitali i przychodni. Obecnie grupa działa na Słowacji, w Czechach oraz w Polsce, gdzie poprzez EMC Instytut Medyczny i Prywatną Lecznicą Certus systematycznie poszerza swoją obecność na rynku usług medycznych. Poznaj Misję, Wizję i Wartości Penta Hospitals International:


Dbamy o naszych pacjentów. Każdego dnia. Lepiej.

Chcemy stać się pierwszym wyborem dla pacjentów i inspirować innych
do ulepszania opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 wartosüci
Wierzymy w trzy uniwersalne wartości, którymi kierujemy się każdego dnia pracy:

SZACUNEK


TO SPOSÓB, W JAKI ZACHOWUJEMY SIĘ WOBEC LUDZI Z FIRMY I SPOZA NIEJ. SPOSÓB TRAKTOWANIA SIEBIE SAMYCH, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PARTNERÓW I PACJENTÓW BEZ WZGLĘDU NA RÓŻNICE SPOŁECZNE I JAKIEKOLWIEK INNE.

Rozumiemy indywidualne potrzeby naszych klientów i traktujemy je z szacunkiem. Cenimy naszych współpracowników, a wkład każdego z nich jest ważny. Wysłuchujemy swoich opinii. Jesteśmy wdzięczni za to, że inni poświęcają nam czas i dzielą się wiedzą.

SZACUNEK

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

TO SPOSÓB, W JAKI ZACHOWUJEMY SIĘ WOBEC KLIENTÓW I DROGOWSKAZ, GDY MAMY WĄTPLIWOŚCI JAK POSTĄPIĆ.

Traktujemy nasze obowiązki poważnie. Wykonujemy powierzone zadania sumiennie i na czas. Podejmujemy decyzje i ponosimy ich konsekwencje. Wykazujemy się przywództwem i odwagą we wszystkim, co robimy. Czujemy się odpowiedzialni za dostarczanie oczekiwanych rezultatów, zgodnie z daną obietnicą.

ODPOWIEDZIALNOSüCü

PRACA ZESPOŁOWA


TO SPOSÓB, W JAKI ZACHOWUJEMY SIĘ JAKO JEDNOSTKI, ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES ZESPOŁOWY.

Wierzymy w pracę zespołową i wzajemne wsparcie. Tylko wspólnie możemy osiągnąć wyznaczone cele. Korzystamy wzajemnie ze swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji. Uczymy się od siebie i doceniamy konstruktywne informacje zwrotne.

PRACA ZESPOüOWA

Więcej o Penta Hospitals International - tutaj