Elektroniczny odbiór wyników badań laboratoryjnych

Nowość - Pacjenci Prywatnej Lecznicy Certus mogą odbierać wyniki badań laboratoryjnych z wykorzystaniem kodów jednorazowych.

Od dnia 30.07.2019r. Pacjenci Ambulatorium oraz Centrum Medycznego nr 1,2,3 mogą odbierać bieżące wyniki badań za pomocą kodu jednorazowego, który otrzymają w punktach pobrań i laboratoriach Synevo, na stronie https://wyniki.synevo.pl/synevo-online/general_login

W przypadku pacjentów chcących korzystać z odbioru wyniku na starych zasadach tj. w postaci skanu lub osobiście - prosimy o zgłoszenie tego faktu do personelu placówek podczas rejestracji na badania.

W sytuacji zagubienia kodu - także prosimy o kontakt z rejestracją, w takiej sytuacji odbiór wyników badań również będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.

Poniżej znajdą Państwo wykaz badań wymagających odbioru osobistego:
 • grupa krwi.
 • alloprzeciwciała (BTA, PTA)
 • bezpośredni test antyglobulinowy BTA
 • pośredni test antyglobulinowy PTA
 • kał na nosicielstwo
 • osmolalność moczu
 • badanie ogólne płynów z jam ciała
 • badanie ogólne płynu stawowego
 • badanie Western blot w kierunku Boreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • badanie w kierunku filariozy
 • kokaina w moczu
 • przeciwciała kardiolipinowe klasy IgA
 • wyniki posiewów w kierunku gruźlicy
 • awidność przeciwciał przeciwko różyczce
 • EBV – przeciwciała EA w klasie IgG
 • Penumocistis carini (hominis) IgG i IgM
 • przeciwciała przeciw bąblowcowe
 • bąblowica – metodą Western Blolot
 • posiew krwi
 • VDRL – jakościowo/wynik badania
 • VDRL – ilościowo
 • FTA – ABS, TPHA
 • HIV antygen/przeciwciała
 • HIV- RNA (PCR) jakościowo
 • Badania genetyczne
Powrót

Zadzwoń

Napisz