Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Szanowni Państwo, z dniem 12 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził wymóg podawania numeru NIP Pacjenta na formularzach zwolnień lekarskich (formularz ZUS ZLA).

W związku z tą zmianą informujemy, że danymi niezbędnymi do wystawienia zwolnienia lekarskiego są PESEL i NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

Numer NIP pacjenta nie może też zostać zastąpiony serią i numerem dowodu osobistego jak w dotychczasowych drukach ZLA.

Uprzejmie prosimy, aby zgłaszając się na wizytę lekarską posiadali Państwo powyższe dane, gdyż bez nich lekarz nie będzie mógł wypisać Państwu zwolnienia lekarskiego.

Zadzwoń

Napisz