Zmiany w zasadach wystawiania recept lekarskich

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu otrzymania recepty na leki refundowane, niezbędne jest okazanie podczas wizyty aktualnego dowodu ubezpieczenia.

W przypadku nieposiadania przez pacjenta takiego dokumentu lekarz powinien wystawić receptę pełnopłatną.

Pragniemy także podkreślić, że uzasadnieniem naszego postępowania jest to, że w przypadku wypisania recepty refundowanej pacjentowi nieuprawnionemu, NFZ może nałożyć na lekarza karę finansową a nawet pozbawić prawa wystawiania recept refundowanych.

Lista dokumentów potwierdzających uprawnienia do otrzymania recepty na lek refundowany.

Zadzwoń

Napisz