Zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Bułgarska/Grunwaldzka

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem przebudowy torowiska na ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od ulicy Bułgarskiej do Smoluchowskiego) od 5-go listopada wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu kołowego:
- na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Bułgarskiej do ulicy Węgorka ruch pojazdów będzie się odbywał po jednym pasie ulicy (pasy wewnętrzne tj. bliżej torowiska zajęte będą przez plac budowy)
- na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Bułgarskiej do ronda Jana Nowaka – Jeziorańskiego wprowadzone zostaną tzw. buspasy przeznaczone jedynie dla ruchu autobusów oraz taksówek. Pozostałe pojazdy poruszać się będą pasem wewnętrznym tj. bliżej torowiska.

Jednocześnie prowadzone będą prace przy przebudowie ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Jeleniogórskiej do Malwowej. W pierwszym etapie prace prowadzone będą poza istniejącą jezdnią ulicy Grunwaldzkiej. Zamknięte zostaną jedynie wyjazdy z ulicy Dziewińskiej i Ścinawskiej na ulicę Grunwaldzką.

W związku z pracami tramwaje żadnej linii nie będą kursować do pętli na Junikowie i Budziszyńskiej. Na wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku ulicy Grunwaldzkiej uruchomione zostaną 3 linie autobusowe „za tramwaj” nr T1, T2, T3.

O dalszej organizacji ruchu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zadzwoń

Napisz