Wdrożenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej

Z przyjemnością informujemy, iż Prywatna Lecznica Certus wprowadziła w swoim Szpitalu obowiązek prowadzenia i wypełniania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej.

Celem wprowadzenia Karty jest maksymalne zmniejszenie możliwości wystąpienia zdarzenia niepożądanego, zgonów pacjentów lub komplikacji pooperacyjnych. Karta Kontrolna stanowi też uzupełnienie dla procedur wynikających z normy ISO 9001:2008, którą Prywatna Lecznica Certus ma wdrożoną od ponad 10 lat.

Obowiązek prowadzenia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w Prywatnej Lecznicy Certus dotyczy wszystkich pacjentów poddawanych procedurom operacyjnym wymagającym naruszenia powłok i znieczulenia przez anestezjologa.

Polska Okołooperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia w ramach inicjatywy "Bezpieczna chirurgia ratuje życie".

11 sierpnia 2011 r. Minister Zdrowia, wydał komunikat, w którym rekomendował stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom niepożądanym. Stosowanie Karty poparły: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Karta Kontrolna dzieli zabieg operacyjny na trzy fazy, z których każdy odpowiada poszczególnym etapom realizacji procedury zabiegowej. Są to kolejno: faza przed podaniem znieczulenia (Rozpoczęcie), faza po znieczuleniu lecz przed nacięciem (Odliczanie) oraz faza w trakcie „zamykania” rany lub tuż po, ale przed wywiezieniem pacjenta z sali operacyjnej (Zakończenie). Na każdym z etapów, koordynator Karty Kontrolnej musi uzyskać od zespołu wyraźne potwierdzenie, że zrealizowano określony wymóg weryfikacyjny. Uzyskanie potwierdzenia warunkuje przejście do kolejnej fazy zabiegu.

Zadzwoń

Napisz