Karty I.C.E. dla naszych pacjentów

ICE lub I.C.E. (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) – jest to skrót informujący ratowników, do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Na karcie „I.C.E.” wielkości wizytówki wpisuje się m. in. imię, nazwisko i numery kontaktowe najbliższych osób. 

Dlaczego warto posiadać kartę I.C.E. ?

KArta iceKarta zawiera pola umożliwiające zapisanie danych ważnych dla służb ratunkowych, dzięki czemu możliwy jest kontakt z bliskimi osoby poszkodowanej. Pozwala również na ustalenie tożsamości poszkodowanego, a także informuje o chorobach i alergiach czy przyjmowanych lekach.

Dodatkowo druga strona karty zawiera Oświadczenie woli - czyli świadomą zgodę, za na pobranie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepienia, jako dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.Karty I.C.E. będą dostępne także dla naszych pacjentów od 22.03.2016 r. aż do wyczerpania nakładu. Można je pobrać bezpłatnie w Rejestracjach naszych Centrów Medycznych.

Zadzwoń

Napisz