Poznaj naszych specjalistów! Lek. med. Emilia Szafran

Lek. med. Emilia Szafran przyjmuje w poradni pediatrycznej w naszym Ambulatorium przy ul. Grunwaldzkiej 156.

Jest absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończyła w 2007r. z wyróżnieniem. W trakcie studiów otrzymała stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce. Od 2008 roku jest związana z Kliniką Kardiologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu. Na co dzień w szpitalu zajmuje się najmłodszymi pacjentami – noworodkami i niemowlętami. Dyplom specjalisty pediatry otrzymała w roku 2015r. Aktualnie jest w trakcie drugiej specjalizacji z kardiologii dziecięcej.

W 2009 r. zdobyła certyfikat pozytywnego ukończenia kursu Europejskiej Rady Resuscytacji: EPLS Provider Kurs, a w roku 2013 certyfikat pozytywnego szafranukończenia kursu z Echokardiografii Pediatrycznej.

Zajmuje się również pracą naukową i dydaktyczną. W 2012r. ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych UM w Poznaniu. Jest autorką 3 artykułów naukowych, dotyczących jakości życia dzieci z arytmią, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Temat ten jest jednocześnie podstawą jej pracy doktorskiej, którą w najbliższym czasie zamierza bronić na UM w im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2009 roku jest także nauczycielem studentów medycyny w Studium Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prywatnie mama 5 letniego Antosia i 7 miesięcznej Olgi. Mówi, że „wie jakim zmartwieniem dla rodzica jest każda choroba dziecka”, dlatego podchodzi ze zrozumieniem i dużą empatią do swoich małych pacjentów i ich Rodziców.

Zadzwoń

Napisz