Poznaj naszych specjalistów! Dra n. med. Krzysztofa Niciejewskiego

Poznajcie kolejnego specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu - dr n. med. Krzysztof Niciejewski

Dr Niciejewski przyjmuje w Poradniach Ortopedycznych w Centrum Medycznym nr 2 i nr 3, wykonuje także usg bioderek u dzieci oraz operacje z zakresu ortopedii na Oddziale Zabiegowym.  Specjalizuje się w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych, a w szczególności protezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych, artroskopią stawów kończyny dolnej, rekonstrukcją ACL, korekcją deformacji kostnych (halluxy), zespołem uciskowym nerwów (cieśń nadgarstka).

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po ukończeniu stażu podyplomowego został asystentem na OddzialeNieciejwski Ortopedycznym Wielkopolskiego Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Poznaniu, gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu pod kierownictwem doktora n. med. Piotra Jeske. Od 2003 roku jest Członkiem Nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu, następnie w 2011 roku obronił rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Hanny Krauss zatytuowaną: „Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych w aspekcie zmian rozkładu chemicznego i zmian konfiguracji przestrzennej kolagenu badanej tkanki kostnej.”
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując:
  • na Oddziale Ortopedycznym Wielkopolskiego Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej,
  • w Klinice Chirurgii Urazowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
  • na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu.
Dr Niciejewski łączy pracę na sali operacyjnej z pracą ambulatoryjną w Poradniach Ortopedycznych, co umożliwia jemu stały kontakt z operowanymi Pacjentami a zbierane doświadczenie pozwalają na nieustannie podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W latach 2010-2017 wykonał około 500 zabiegów protezoplastyki stawów biodrowych i prawie 100 zabiegów protezoplastyki stawów kolanowych wspomaganych nawigacją komputerową.

Zainteresowania zawodowe obejmują:
  • problemy związane z etiologią, przebiegiem naturalnym choroby oraz leczeniem zmian zwyrodnieniowo - zapalnych chrząstki stawowej dużych stawów.
  • wspomaganie komputerowe w medycynie, a w szczególności w ortopedii - wszczepianie stawów biodrowych i kolanowych przy użyciu nawigacji komputerowej.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej bierze udział w licznych kursach i stażach doskonalących. Jest również autorem wyróżnionej publikacji zagranicznej “Identifying compositional and structural changes in spongy and subchondral bone from the hip joints of patients with osteoarthritis using Raman spectroscopy” w Journal of Biomedical Optics oraz opisów przypadków klinicznych i publikacji w polskich czasopismach ortopedycznych.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W czasie wolnym uprawia sporty i dużo podróżuje. Największym osiągnięciem sportowym było ukończenie zawodów triatlonowych oraz przepłynięcie podczas zawodów Foerde Crossing z Dani do Niemiec (3,7 km). Pasje sportowe udaje mu się łączyć z pracą zawodową. W latach 2003-2009 był lekarzem Reprezentacji Polskiej Kobiecej Piłki Nożnej.

Zadzwoń

Napisz