Nowy Ordynator Oddziału Zabiegowego - dr n. med. Marek Winckiewicz

Miło nam poinformować, że od początku września nasz Oddział Zabiegowy ma nowego Ordynatora!
Dr n. med. Marek Winckiewicz jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Jest pracownikiem Oddziału Zabiegowego oraz przyjmuje pacjentów w poradni chirurgicznej oraz chirurgii naczyniowej w naszym Ambulatorium. 

Po ukończeniu studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 2001, przeniósł się do Poznania, gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń kierowanej wówczas przez prof. Stanisława Zapalskiego. Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierownictwem prof. Ryszarda Staniszewskiego, ukończone w roku 2006, których efektem była praca doktorska obroniona w roku 2007 i nagrodzona nagrodą Rektora UM w Poznaniu (wyróżnienie za osiągniecia naukowe w latach 2006/2007). Pracę naukową i edukacyjną na Uniwersytecie Medycznym (na stanowisku adiunkta) kontynuował do końca roku 2015. Winckiewicz 1 kopia

Jest autorem i współautorem licznych prac publikowanych w naukowych periodykach krajowych i zagranicznych, był członkiem zespołu uhonorowanego zespołową nagrodą Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących patofizjologii otrzewnej i nerek.

Jednocześnie z pracą naukowo-dydaktyczną zdobywał doświadczenie kliniczne w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, co zaowocowało zdobyciem tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej (2011) i chirurgii naczyniowej (2015). W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbywał staże krajowe (Warszawa, Katowice) oraz zagraniczne (Kilonia).

Ukończył kursy podstawowe i doskonalące w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej chorób naczyń. Od początku roku 2016 przyłączył się do zespołu chirurgicznego Oddziału Zabiegowego PL Certus, gdzie prowadzi diagnostykę i leczenie chorób z zakresu chirurgii ogólnej i wybranych obszarów chirurgii naczyniowej.

Zawodowe zainteresowania naukowe skupia na etiologii chorób naczyń, ze szczególnym naciskiem na możliwości ich przeciwdziałania w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Kolejną grupą zainteresowań są możliwości diagnostyczne chorób naczyń i kompleksowe leczenie chorób układu żylnego przy wykorzystaniu nowoczesnych możliwości terapeutycznych (zabiegi tradycyjne, małoinwazyjne, skleroterapia, wspomaganie farmakologiczne).

Zainteresowania pozazawodowe obejmują antropologię, muzykę jazzową, literaturę. W wolnym czasie czynnie uprawia sport: gra w badmintona i trenuje biegi długodystansowe (życiowy rekord w biegu maratońskim 3:08:19!).

Zadzwoń

Napisz