#17milionów - badania RTG dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Przez cały październik przeprowadzamy bezpłatne badania RTG stawów biodrowych u dzieci w wieku od 2 do 18 lat, cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce (MPD), które są w III, IV lub V stadium zaawansowania choroby w skali GMFCS.
 
Baner 1920 x 436 17milionow 2018 dla Certus

Organizatorem akcji #17 milionów jest Fundacja Kolorowy Świat a Prywatna Lecznica Certus jest jej partnerem medycznym.

Mózgowe porażenie dziecięce w skrócie MPD, z ang. cerebral palsy) to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikający z trwałego uszkodzenia mózgu, który obejmuje zaburzenia ruchu i postawy. Najczęstsze problemy, które towarzyszą dziecięcemu porażeniu mózgowemu to słaba koordynacja, sztywność mięśni (tzw. spastyczność) oraz kłopoty z połykaniem i mówieniem. Mózgowe porażenie dziecięce występuje u około 2 na 1000 urodzonych dzieci. Osoby z MPD wymagają stałej opieki i rehabilitacji przez całe życie.

Na świecie jest ponad 17 milionów ludzi dotkniętych tą niepełnosprawnością i od tej liczby pochodzi nazwa akcji. W Polsce 40% dzieci dotkniętych MPD zagrożonych jest neurogennym zwichnięciem stawów biodrowych. Dlatego głównym celem naszej tegorocznej kampanii #17milionów jest zainicjowanie działań mających na celu utworzenie w Polsce Krajowego Programu Profilaktyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów Biodrowych u dzieci dotkniętych MPD.

Badania są wykonywane w Centrum Medycznym nr 3 w Swarzędzu. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą zgłaszać sie na badania na  stronie internetowej akcji #17milionów. Akcja trwa do końca października.
 

Zadzwoń

Napisz