Przesiewowa ocena jakości słuchu dla pacjentów zapisanych do naszych lekarzy rodzinnych

Od 11.02.2019r. pacjenci zapisani do lekarzy rodzinnych w PL Certus mogą skorzystać z bezpłatnych badań słuchu wykonywanych przez firmę ACS Słuchmed.
słuch
Organizatorem akcji jest firma ACS Słuchmed we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej oraz Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Akcja polega na wykonywaniu przez ACS Słuchmed bezpłatnych badań słuchu u osób w wieku 55 lat i starszych. Badania są dostępne wyłącznie dla pacjentów zapisanych do lekarza rodzinnego w placówce PL Certus lub Zdrowie Rodziny.

Pacjenci uzyskają w poradni POZ dokumenty uprawniające do udziału w programie:
·       Deklarację udziału w projekcie,
·       Ankietę „Przesiewowej oceny jakości słuchu”.

Z w/w dokumentami pacjent może zgłosić na bezpłatne badanie do placówki ACS Słuchmed przy ul. Morawskiego 1.

Serdecznie zapraszamy od udziału w programie.
 

Zadzwoń

Napisz