Szanowni Państwo, informujemy o zmianie godzin pracy placówki Szpital i Ambulatorium PL Certus ul. Grunwaldzka 156.
Placówka będzie czynna w godz. 07:00-20:00 (rejestracja Pacjentów chirurgicznych do godziny 19:30, pozostali specjaliści wg terminarza tel. 618604-200).
graf chrapanie

Zespół Bezdechu Śródsennego jest częstą choroba związaną ze snem.

Jest to przewlekłe zaburzenie oddychania podczas snu polegające na występowaniu bezdechów o różnie długim czasie trwania (nie krótszym niż 10 sekund) z towarzyszącymi w tym czasie spadkami wysycenia tlenem krwi tętniczej minimum o 4 proc., pojawiających się przynajmniej 5-krotnie w ciągu godziny w czasie 6-godzinnego monitorowania snu.

Rozróżnia się 3 postacie bezdechów podczas snu:
 1. Bezdech centralny – występuje wówczas, gdy nie dochodzi do przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe w wyniku upośledzenia lub zaniku napędu oddechowego (mięśnie przepony i klatki piersiowej nie poruszają się),
 2. Bezdech obturacyjny (OBŚ – obturacyjny bezdech śródsenny) – jest rezultatem zamknięcia górnych dróg oddechowych przy zachowanym napędzie oddechowym (w czasie snu obniżone jest napięcie mięśniowe, przez co zbliżają się do siebie ściany górnych dróg oddechowych i następuje ich zamknięcie), ruchy przepony i dodatkowych mięśni oddechowych są zachowane, ale powietrze nie dostaje się do płuc w skutek zaburzenia drożności dróg oddechowych na poziomie gardła,
 3. Bezdech mieszany – posiada komponenty centralnego i obturacyjnego bezdechu.
Najistotniejszym problemem jest obturacyjny bezdech śródsenny (OBŚ).

Czynnikami ryzyka OBŚ są przede wszystkim:
płeć męska, otyłość (szczególnie górnych części ciała), wiek 45–65 lat, nieprawidłowości anatomiczne twarzoczaszki, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, niektóre zaburzenia endokrynologiczne, a także predyspozycje genetyczne (np. zespół Downa). Zaburzenia oddychania podczas snu wiążą się czasami ze schorzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. niedoczynność tarczycy).

Objawy OBŚ:
Objawy towarzyszące chorobie związane są bezpośrednio ze snem (np. chrapanie, przerwy w oddychaniu), ale też występują w ciągu dnia w postaci: wzmożonej senności dziennej, trudności z pamięcią i koncentracją czy impotencji i spadku libido.
Objawy OBŚ zostały zebrane w poniższej tabeli:

Noc Dzień
 • Chrapanie
 • Przerwy w oddychaniu - bezdechy
 • Wybudzenia - uczucie bezsenności
 • Sen niespokojny - “rzucanie się”
 • Nykturia - konieczność oddawania moczu w nocy
 • Wzmożona senność dzienna
 • Trudności z pamięcią i koncentracją
 • Zmiany osobowości
 • Poranny ból głowy
 • Impotencja i spadek libido

Istotnym wskaźnikiem sugerującym występowanie obturacyjnego bezdechu sennego jest chrapanie.

Przypadłość ta częściej dotyczy mężczyzn: na 10 chrapiących panów przypadają 1-2 kobiety. Około 70 proc. mężczyzn po 40 roku życia ma już zaawansowany problem z chrapaniem. W grupie chrapiących mężczyzn bezdechu sennego doświadcza 5-10 proc. Badania przeprowadzone przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na próbie ok. 700 pacjentów w wieku 41– 71 lat pokazały, że 11 proc. spośród nich miało zaburzenia oddychania w czasie snu.

Bardzo często obturacyjnemu bezdechowi sennemu towarzyszy otyłość. Z powodu mniejszego dotlenienia podczas snu mogą zacząć się problemy sercowo-naczyniowe, np. większa skłonność do zawałów i do udarów. Ponad 40 proc. pacjentów z bezdechem cierpi na nadciśnienie, a 30-40 proc. pacjentów z nadciśnieniem ma bezdech.

Diagnostyka OBŚ w PL Certus
Pacjent, który chciałby skorzystać z diagnostyki i leczenia bezdechu sennego powinien w pierwszej kolejności umówić się na konsultację do doktor Magdaleny Kostrzewskiej - specjalisty pulmonologa, która zajmuje się w PL Certus leczeniem bezdechu sennego.

Doktor Kostrzewska przyjmuje w Centrum Medycznym nr 2. Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia terminu osobiście lub telefonicznie pod numerem (61) 8 604 200.

W trakcie wizyty doktor Kostrzewska zbada pacjenta i skieruje na konieczne badania.

Decydujące znaczenie dla rozpoznania obturacyjnego bezdechu śródsennego ma poligrafia. Jest to badanie śródsenne, które składa się z zapisu kilku podstawowych elementów służących do oceny snu i oddychania. Część oddechowa składa się z zapisu krzywej przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych oraz krzywych ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha. Do oceny wysycenia krwi tętniczej tlenem służy badanie pulsoksymetrem (podaje on, jakie jest wysycenie tlenu i poziom dwutlenku węgla). Rytm serca ocenia się na podstawie elektrokardiogramu (EKG).

Po pierwszej konsultacji pacjent będzie miał wykonane badanie _POLIGRAFII_, badanie wykonuje firma zewnętrzna.

W ciągu dwóch dni po pierwszej konsultacji, pracownik firmy zewnętrznej kontaktuje się bezpośrednio z pacjentem, celem przekazania urządzenia, (przez kuriera) Pacjent samodzielnie zakłada aparat. Pacjent ma możliwość skorzystania z pomocy na infolinii do godziny 22.00 w dniu otrzymania urządzenia. Pacjent przesypia noc z założonym aparatem, kolejnego dnia rano oddaje aparat taką samą drogą przez kuriera.

PO BADANIU PRACOWNIK PL CERTUS - UMÓWI PACJENTA NA KONSULTACJĘ PULMONOLOGA-BEZDECH SENNY KONTROLA. NA WIZYCIE KONSULTACJA
PULMONOLOGA-BEZDECH SENNY KONTROLA. PACJENT OTRZYMUJE WYNIK BADANIA _POLIGRAFII_ I ZALECENIA DOTYCZĄCE DALSZEGO LECZENIA.

Jedną z opcji leczenia może być potrzeba zaopatrzenia się w odpowiedni aparat- protezę CPAP. Miareczkowanie rozliczane jest osobno.

Zadzwoń

Napisz