graf chrapanie

Zespół Bezdechu Śródsennego jest częstą choroba związaną ze snem.

Jest to przewlekłe zaburzenie oddychania podczas snu polegające na występowaniu bezdechów o różnie długim czasie trwania (nie krótszym niż 10 sekund) z towarzyszącymi w tym czasie spadkami wysycenia tlenem krwi tętniczej minimum o 4 proc., pojawiających się przynajmniej 5-krotnie w ciągu godziny w czasie 6-godzinnego monitorowania snu.

Rozróżnia się 3 postacie bezdechów podczas snu:
 1. Bezdech centralny – występuje wówczas, gdy nie dochodzi do przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe w wyniku upośledzenia lub zaniku napędu oddechowego (mięśnie przepony i klatki piersiowej nie poruszają się),
 2. Bezdech obturacyjny (OBŚ – obturacyjny bezdech śródsenny) – jest rezultatem zamknięcia górnych dróg oddechowych przy zachowanym napędzie oddechowym (w czasie snu obniżone jest napięcie mięśniowe, przez co zbliżają się do siebie ściany górnych dróg oddechowych i następuje ich zamknięcie), ruchy przepony i dodatkowych mięśni oddechowych są zachowane, ale powietrze nie dostaje się do płuc w skutek zaburzenia drożności dróg oddechowych na poziomie gardła,
 3. Bezdech mieszany – posiada komponenty centralnego i obturacyjnego bezdechu.
Najistotniejszym problemem jest obturacyjny bezdech śródsenny (OBŚ).

Czynnikami ryzyka OBŚ są przede wszystkim:
płeć męska, otyłość (szczególnie górnych części ciała), wiek 45–65 lat, nieprawidłowości anatomiczne twarzoczaszki, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, niektóre zaburzenia endokrynologiczne, a także predyspozycje genetyczne (np. zespół Downa). Zaburzenia oddychania podczas snu wiążą się czasami ze schorzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. niedoczynność tarczycy).

Objawy OBŚ:
Objawy towarzyszące chorobie związane są bezpośrednio ze snem (np. chrapanie, przerwy w oddychaniu), ale też występują w ciągu dnia w postaci: wzmożonej senności dziennej, trudności z pamięcią i koncentracją czy impotencji i spadku libido.
Objawy OBŚ zostały zebrane w poniższej tabeli:

Noc Dzień
 • Chrapanie
 • Przerwy w oddychaniu - bezdechy
 • Wybudzenia - uczucie bezsenności
 • Sen niespokojny - “rzucanie się”
 • Nykturia - konieczność oddawania moczu w nocy
 • Wzmożona senność dzienna
 • Trudności z pamięcią i koncentracją
 • Zmiany osobowości
 • Poranny ból głowy
 • Impotencja i spadek libido

Istotnym wskaźnikiem sugerującym występowanie obturacyjnego bezdechu sennego jest chrapanie.

Przypadłość ta częściej dotyczy mężczyzn: na 10 chrapiących panów przypadają 1-2 kobiety. Około 70 proc. mężczyzn po 40 roku życia ma już zaawansowany problem z chrapaniem. W grupie chrapiących mężczyzn bezdechu sennego doświadcza 5-10 proc. Badania przeprowadzone przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na próbie ok. 700 pacjentów w wieku 41– 71 lat pokazały, że 11 proc. spośród nich miało zaburzenia oddychania w czasie snu.

Bardzo często obturacyjnemu bezdechowi sennemu towarzyszy otyłość. Z powodu mniejszego dotlenienia podczas snu mogą zacząć się problemy sercowo-naczyniowe, np. większa skłonność do zawałów i do udarów. Ponad 40 proc. pacjentów z bezdechem cierpi na nadciśnienie, a 30-40 proc. pacjentów z nadciśnieniem ma bezdech.

Diagnostyka OBŚ w PL Certus
Pacjent, który chciałby skorzystać z diagnostyki i leczenia bezdechu sennego powinien w pierwszej kolejności umówić się na konsultację do doktor Magdaleny Kostrzewskiej - specjalisty pulmonologa, która zajmuje się w PL Certus leczeniem bezdechu sennego.

Doktor Kostrzewska przyjmuje w Centrum Medycznym nr 2. Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia terminu osobiście lub telefonicznie pod numerem (61) 88-77-800/801/806.
W trakcie wizyty doktor Kostrzewska zbada pacjenta i skieruje na konieczne badania.

Decydujące znaczenie dla rozpoznania obturacyjnego bezdechu śródsennego ma poligrafia. Jest to badanie śródsenne, które składa się z zapisu kilku podstawowych elementów służących do oceny snu i oddychania. Część oddechowa składa się z zapisu krzywej przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych oraz krzywych ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha. Do oceny wysycenia krwi tętniczej tlenem służy badanie pulsoksymetrem (podaje on, jakie jest wysycenie tlenu i poziom dwutlenku węgla). Rytm serca ocenia się na podstawie elektrokardiogramu (EKG).

Prywatna Lecznica Certus oferuje badanie poligraficzne wykonywane w domu pacjenta.
W ustalonym dniu późnym popołudniem pacjent zgłasza się do Centrum Medycznego nr 2, opłaca koszt badania i podpisuje umowę użyczenia sprzętu medycznego. Następnie pielęgniarka podłącza pacjentowi aparat, z którym udaje się on do domu. Następnego dnia (po całonocnym badaniu) pacjent oddaje rejestrator w Centrum Medycznym nr 2.

Z wynikiem badania pacjent powinien zgłosić się na do doktor Kostrzewskiej na drugą konsultację, podczas której doktor omawia wynik badania i ustala z pacjentem dalsze postępowanie terapeutyczne.

Badanie poligraficzne może być również wykonane na Oddziale Ogólnym Szpitala PL Certus. Pacjent, który chciałby mieć wykonaną poligrafię w naszym Szpitalu przyjmowany jest na Oddział Ogólny ok. 18:00 po wcześniejszym umówieniu terminu. Przy przyjęciu ma wykonywane niezbędne badania diagnostyczne, m.in. spirometrię, EKG i komplet badań laboratoryjnych. Ok. godziny 20:00 – 21:00 ma podłączany poligraf. Aparat cała noc pracuje rejestrując stan pacjenta. Jest on zdejmowany ok. godziny 6:00 rano. Pacjent wychodzi do domu wraz z informacją o terminie konsultacji pulmonologicznej, której celem jest przedstawienie pacjentowi wniosków z badania i opcji dalszego leczenia.

Leczenie bezdechu - dopasowanie protezy powietrznej C-PAP
Pacjent, u którego badanie poligraficzne potwierdziło obrturacyjny bezdech śródsenny może w naszym szpitalu mieć dopasowaną tzw. protezę powietrzną C-PAP. Jest to urządzenie, które pod ciśnieniem wtłacza do dróg oddechowych powietrze. Dzięki temu pacjent podczas snu jest dotleniony, a objawy związane z bezdechem ustępują.

Dopasowanie protezy powietrznej odbywa się podczas jednodniowego pobytu na Oddziale Ogólnym. Pacjent w ustalonym dniu zgłasza się do naszego Szpitala. Po przejściu podstawowych badań na noc podłączany ma tzw. auto C-PAP, tj. aparat pozwalający na określenie optymalnego ciśnienia powietrza, przy którym objawy bezdechu ustępują. Pacjent całą noc śpi w specjalnej masce. Rano aparat jest odłączany, a pacjent wychodzi do domu.

Z wynikiem badania pacjent może umówić się na wizytę do Poradni Leczenia Bezdechu do doktor Kostrzewskiej, która omówi wynik otrzymany z aparatu i zapisze pacjentowi właściwe parametry protezy powietrznej. Pacjent otrzyma też informacje, gdzie może takie urządzenie nabyć.

Zadzwoń

Napisz