Szanowni Państwo" w dniach od 2/04 - 5/04 zmienia się harmonogram pracy Ambulatorium ul. Grunwaldzka 156 godziny przyjęć od 8-20. Rejestracja pacjentów w godzinach 8:00-19:00. Każdorazowo prosimy o potwierdzenie wizyty pod numer telefonu 618604-200 . Szpital PL CERTUS w dniach 3-5/04 nieczynny. Szczegółowy harmonogram w "AKTUALNOŚCIACH"

Laserowe leczenie łagodnego rozrostu prostaty

Łagodny rozrost stercza dotyczy około 70% mężczyzn powyżej 60. roku życia, ponad 80% mężczyzn powyżej 70. roku życia i aż około 90% mężczyzn powyżej 80. roku życia. Na podstawie badań statystycznych wykazano, że na objawy łagodnego rozrostu stercza około 31% mężczyzn uskarża się już powyżej 50. roku życia.

Dotychczas w operacyjnym leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego stosowane były dwie metody:
  • adenomektomia przezpęcherzowa,
  • przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP).

Od roku 1986 w urologii stosuje się laser potasowo-tytanowo-fosforanowy (KTP), popularnie nazywany laserem zielonym. W 1997 roku zaczęto stosować go do leczenia rozrostu prostaty. Metoda ta nazywa się fotowybiórczą waporyzacją prostaty (PVP). Obecnie metoda ta jest stosowana w ponad trzydziestu krajach świata, gdzie wykonano już ponad 200 000 zabiegów, a każdego miesiąca przybywają nowe ośrodki, w których rozpoczyna się terapię laserem KTP.

Wskazania do tej metody nie odbiegają istotnie od wskazań do innych metod leczenia operacyjnego. Kwalifikują się do niej chorzy z nasilonymi objawami ze strony dolnych dróg moczowych, spowodowanymi przez powiększony stercz. Tą metodą mogą być również leczeni chorzy po innych zabiegach na sterczu, a także chorzy po zatrzymaniu moczu.

Metoda ta posiada kilka cech, które świadczą o jej wyższości w porównaniu z dotychczasowymi sposobami leczenia, a mianowicie:
  1. Mała inwazyjność zabiegu.
  2. Skrócenie czasu pobytu w szpitalu do jednego dnia.
  3. Pacjent do domu wychodzi bez cewnika (co zmniejsza ryzyko infekcji dróg moczowych).
  4. Bardzo dobre wczesne i odległe wyniki leczenia – przy wykorzystaniu lasera KTP utrzymują się one przez wiele lat.
  5. Niewielkie ryzyko krwawienia śródoperacyjnego i powikłań pooperacyjnych pozwala na zastosowanie u chorych, którzy są dyskwalifikowani od innych metod operacyjnego leczenia z powodu współistniejących chorób i przyjmowanych leków.
Jednak najważniejszą zaletą zastosowania lasera zielonego jest znaczne zmniejszenie ryzyka powikłań, takich jak: zaburzenia czynności seksualnych (erekcji), nietrzymanie moczu czy wytrysk wsteczny.

Zadzwoń

Napisz