Drukuj

Logopedia i terapia zaburzeń mowy

Rozwój mowy rozpoczyna się już dużo wcześniej, niż w momencie pojawienia się u dziecka pierwszego wyrazu. Warto zatem wiedzieć, że pierwszy rok życia Twojego dziecka to najważniejszy okres przygotowujący do prawidłowego rozwoju mowy. Pierwsze miesiące i lata, to czas stanowiący bazę dla prawidłowej artykulacji.

Opóźnienie rozwoju mowy, wady artykulacyjne czy zaburzenia rozwoju mowy nie pojawiają się nagle, w wieku przedszkolnym!

Już w pierwszym roku życia wiele dzieci wykazuje szereg objawów, które w przyszłości mogą stanowić źródło wielu trudności i nieprawidłowych nawyków mających często wpływ na nieprawidłowy rozwój mowy u dzieci. Stąd tak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna, aby zapobiegać rozwijaniu się i pogłębianiu deficytów rozwojowych już u niemowląt.

Kiedy jest najwłaściwszy czas, by zasięgnąć porady i skonsultować się z logopedą?

Potrzebujesz konsultacji z logopedą gdy Twoje dziecko jest niemowlakiem i:
Gdy Twoje dziecko zbliża się do wieku przedszkolnego i:
Już nieprawidłowy wzorzec karmienia, który rozwinął się i utrwalił u Twojego dziecka wpływa niekorzystnie na przyszły rozwój mowy. Rozwój funkcji pokarmowych stanowi wzorzec ruchowy istotny dla prawidłowej artykulacji, a tak często właśnie już nieprawidłowej w wieku przedszkolnym.

Zacznijmy myśleć o profilaktyce, a nie o długotrwałym i niełatwym procesie usuwania oraz leczenia wad u dzieci. Bo mowa rozwija się od urodzenia. A najkorzystniejszym okresem do profilaktyki, wczesnej stymulacji logopedycznej jest czas pierwszych miesięcy i lat rozwoju Waszego Dziecka.

W jakich sytuacjach z pomocą przychodzi neurologopedia?
Neurologopedia jest dziedziną zajmującą się diagnozowaniem i terapią osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, u których wystąpiła niepełnosprawność komunikacyjna. Opieką neurologopedyczną mogą być objęte zarówno dzieci, jak i dorośli.

Praca neurologopedy polega na tym, iż odpowiednią stymulacją mózgu usprawnia on tworzenie się wzorców, czyli pomaga w tworzeniu się nowych neuronów. W wielu przypadkach wady wymowy wynikają z problemów z przyjmowaniem określonego rodzaju pokarmu w dzieciństwie. Neurologopeda wie również, jak powinno mówić Twoje dziecko w określonych latach życia, pracuje również z osobami, u których połączenia nerwowe zostały zniszczone na skutek uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (udary, urazy, guzy mózgu czy niedotlenienia, obciążony wywiad okołoporodowy).

Kiedy zgłosić się do neurologopedy?
  • gdy Twoje dziecko nie mówi, a już powinno, nie kontaktuje się z Tobą, nie reaguje na swoje imię, nie pokazuje paluszkiem, nie wykazuje zainteresowania Twoją osobą
  • gdy Twoje dziecko ma podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu, afazję, zespół Aspergera czy opóźnienie psychoruchowe
  • gdy u dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię
  • kiedy podejrzewasz u dzieci jak i u dorosłych zaburzenia neurologiczne, wady genetyczne i gdy zostały one już stwierdzone
  • kiedy masz wśród bliskich osobę po udarach, guzach mózgu, urazach mózgu lub z chorobą neurodegeneracyjną
  • gdy ktokolwiek z Twoich bliskich uległ wypadkowi, w którym został uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy

Nasz logopeda:

- mgr Anna Jóźwiak - logopeda, neurologopeda
Specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych (nie specjalizuje się w niemowlętach). Są to takie wady jak: dyslalia, opóźniony rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ze spektrum autyzmu, afazja, dyzartia.