Drukuj

Leczenie pacjentów z Wielkiej Brytanii

Pacjenci Prywatnej Lecznicy CERTUS na stałe mieszkający w Anglii mogą starać się o refundację kosztów leczenia z NHS - National Health Services (Prawo do refundacji określone jest w Dyrektywie UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej z dnia 9 marca 2011r.)

Aby kwalifikować się do leczenia w Polsce na koszt NHS, pacjenci:
  • muszą mieć stały adres zamieszkania w Anglii,
  • leczenie, któremu się poddają, musi znajdować się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych przez NHS,
  • leczenie musi być potrzebne, aby zdiagnozować lub wyleczyć chorobę
Pacjenci mogą skorzystać z całego wachlarza usług medycznych:
  • konsultacji specjalistycznych
  • diagnostyki
  • operacji
Wcześniejsza zgoda NHS na leczenie za granicą wymagana jest jedynie w przypadku wysoko specjalistycznych zabiegów.

Wysokość refundacji jest ograniczona wyceną świadczenia medycznego przez NHS. Jeśli cena leczenia za granicą przekracza wycenę NHS, zwracana jest tylko kwota wyceny, a różnicę pacjent opłaca sam. Jednak ze względu na różnice w cenach leczenia w Wielkiej Brytanii i Polsce w większości przypadków pacjentom zwracane są wszystkie koszty.

Samodzielne organizowanie leczenia w prywatnych klinikach w Polsce z gwarancją zwrotu kosztów z NHS to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga świetnej orientacji w procedurach. Dlatego aby pomóc naszym pacjentom szybciej i lepiej zdobywać refundację kosztów leczenia z NHS, nawiązaliśmy współpracę z firmą Med4EU.                                     
                                          
Med4EU dba o wszystkie kwestie administracyjne związane z leczeniem i refundacją jego kosztów:
  • zbiera kompletną dokumentację medyczną w celu pozyskania jak najwyższej refundacji,
  • przygotowuje wniosek refundacyjny,
  • wyręcza pacjenta w całej komunikacji z NHS.
Pacjenci otrzymują czek z refundacją od NHS w ciągu ok. 4 miesięcy od złożenia wniosku (tyle trwają procedury NHS).

Korzystając z usług Med4EU, pacjenci oszczędzają czas oraz zwiększają swoje szanse na uzyskanie refundacji pokrywającej wszystkie koszty leczenia.

Aby mogli Państwo dowiedzieć się więcej o leczeniu w Polsce z refundacją kosztów z NHS oraz o usługach Med4EU, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: https://med4eu.co.uk/

med eu baner londynek desktop gradient