Szanowni Państwo, informujemy, że Szpital i Ambulatorium PL CERTUS ul. Grunwaldzka 156 od dnia 20.06.2022 - 31.08.2022 jest czynne w godzinach 07:00-21:30.
Za utrudnienia przepraszamy, Dyrekcja EMC Certus

Profilaktyka 40 plus

profilaktyka 40 plus
PROFILAKTYKA 40 PLUS. Program jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn .

Pakiety mogą Państwo zrealizować w każdej z Naszych czterech placówek: od poniedziałku – piątku:
Centrum Medyczne nr 3 ul. Poznańska 15 Swarzędzu
Centrum Medyczne nr 4 os. Wichrowe Wzgórze 122 w Poznaniu.

Zakres świadczeń przedstawia się następująco:
  • pomiar antropometryczny (wykonywany przez pielęgniarkę)
  • morfologia krwi ( w tym już są płytki, nie zlecamy ich osobno)
  • cholesterol całkowity lub cały lipidogram ( całkowity + HDL + LDL + triglicerydy ) - w zależności od wygenerowanego skierowania
  • glukoza
  • kreatynina
  • badanie ogólne moczu
  • kwas moczowy
  • TPSA ( u mężczyzn )
  • ALAT, ASPAT, GGTP
  • krew utajona w kale - metoda immunochemiczna
*w zależności od badań zleconych na skierowaniu

Cel programu
Celem programu jest powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych wobec obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z epidemią. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Tryb zgłoszenia się do programu
Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które generują świadczeniobiorcy (Pacjenci), po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanego dalej „Ankieta 40 PLUS”, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna (DOM).

Populacja, do której skierowany jest program
Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy, którzy w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia) i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu.

Realizacja
Świadczenia w programie pilotażowym udzielane są na podstawie e-skierowania. Aby otrzymać e – skierowanie świadczeniobiorca loguje się na IKP i udziela odpowiedzi w Ankiecie 40 PLUS. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje zalecenia dotyczące stylu życia oraz wskazuje jakie badania profilaktyczne należy wykonać celem oceny stanu zdrowia. Na tym etapie pacjent ma możliwość wyrazić chęć uczestnictwa w programie profilaktycznym „Profilaktyka 40 PLUS” poprzez generację e-skierowania. W sytuacji baku dostępu do IKP, pacjent otrzymuje e-skierowanie za pośrednictwem infolinii DOM. Pacjent wybiera świadczeniodawcę realizującego program pilotażowy z listy umieszczonej na IKP lub poprzez w wyszukiwarkę „Gdzie Się Leczyć”. Do miejsca udzielania świadczeń pacjent jest zobowiązany dostarczyć materiał do badania, tj. mocz lub kału, o ile takie badanie zostało mu zlecone.

Zadzwoń

Napisz