Centrum Medyczne nr 5

 
Centrum Medyczne nr 5 jest zlokalizowane na osiedlu E. Raczyńskiego 2/23 w Swarzędzu.

Centrum Medyczne nr 5 działa od 2002 roku. Przychodnia oferuje usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a pod opieką zatrudnionych tu lekarzy i pielęgniarek pozostaje 3,5 tysiąca pacjentów. Placówka oferuje też usługi z zakresu stomatologii – zarówno komercyjne, jak i w ramach umowy z NFZ. Zespół lekarski Art Medicum tworzy 4 lekarzy rodzinnych, 1 pediatra oraz 2 stomatologów (dodatkowo 2 komercyjnych).
Kierownikiem Centrum Medycznego nr 5 jest lek. med. Renata Żukowska – Wąsik.


Sposób funkcjonowania Centrum Medycznego nr 5

Zapraszamy Państwa serdecznie do Centrum Medycznego nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-18:00.Wizyta u lekarzy wymaga wcześniejszego umówienia terminu w rejestracji osobiście lub telefonicznie pod numerem 61 818 52 69 lub 507 003 816 w danym dniu, od godziny 7:30.

Placówka obsługuje wyłącznie pacjentów w ramach NFZ oraz indywidualnych-pełnopłatnych. W placówce nie są realizowane umowy z towarzystwami medycznymi oraz w ramach opieki medycznej dla firm.

O Centrum Medycznym W Centrum Medycznym nr 5 mogą Państwo skorzystać z następujących porad:
 • lekarza rodzinnego
 • pediatry
 • stomatologa

Sprawdź, w jakich godzinach przyjmują lekarze poszczególnych specjalizacji.

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna Izabela Nowacka jest do Państwa dyspozycji:
 • poniedziałek: 8:00-13:00 środowisko, 13:00-15:35 poradnia;
 • wtorek: 10:25-13:00 poradnia, 13:00-18:00 środowisko;
 • środa: 10:25-13:00 poradnia, 13:00-18:00 środowisko;
 • czwartek: 8:00-13:00 środowisko, 13:00-15:35 poradnia;
 • piątek: 8:00-13:00 środowisko, 13:00-15:35 poradnia;
Poradnia Lekarza Rodzinnego
Zapraszamy serdecznie do Poradni Lekarza Rodzinnego i Pediatry.

Zasady obowiązujące podczas rejestracji do poradni lekarza rodzinnego:
 • Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu w godzinach pracy placówki.
 • Pacjent rejestracji do lekarza może dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej.
 • W uzasadnionych medycznie przypadkach, pacjent winien być przyjęty przez lekarza w dniu, w którym zgłosił się do rejestracji.
 • Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a lekarz nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc - to po uzgodnieniu z pacjentem powinien mu zostać wskazany pierwszy wolny termin wizyty u lekarza.
Prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu; Oczekujący na przeszczep
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Kobiety w ciąży
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub chorobę nieuleczalną

Porady receptowe - "Przedłużenie recept"
Lekarz rodzinny może przedłużyć recepty w ramach tzw. porady receptowej, bez konieczności osobistego badania pacjenta. Jednakże, aby udzielenie porady receptowej nastąpiło zgodnie z prawem, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki:
 • recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia,
 • porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta,
Oczywiście przepisywane będą leki, które są dobrze tolerowane przez chorych i dzięki, którym pacjent uzyskuje zakładany efekt terapeutyczny.

Prośby o leki, które nie są pobierane w sposób stały lub związane z nagłą dolegliwością nie będą realizowane - zapraszamy wtedy na osobistą wizytę u lekarza.

Leki zalecane przez lekarzy specjalistów (lub w czasie hospitalizacji), o ile wcześniej nie były przepisywane przez lekarzy CM Art Medicum, będą przepisywane po dostarczeniu pisemnej informacji o zaleceniu ich stosowania.

Zapotrzebowanie na recepty można złożyć osobiście lub poprzez email. Wystarczy wysłać wiadomość na adres cm5@certus.med.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, jakie leki mają być wypisane i ile opakowań. Zwrotnie otrzymacie Państwo informację, kiedy można zgłosić się po odbiór recepty.

Recepty lub zlecenia na wyroby medyczne mogą zostać przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;

Upoważnienie lub oświadczenie powinno zostać odnotowane lub dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto zarówno informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, jak również o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, będzie odnotowana się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołączona do tej dokumentacji.

Czas oczekiwania na recepty to około 2 dni.
Pracownie Diagnostyczne Punkt pobrań materiału dla do badań laboratoryjnych dla pacjentów Art Medicum jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-11:00.


Badania laboratoryjne dla Pacjentów Art Medicum wykonuje Laboratorium Diagnostyka.

Wyniki badań są dostępne do odbioru dnia kolejnego po godzinie 11:00
Pomoc Medyczna w nocy i w Święta
Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent posiadający ubezpieczenie w NFZ i wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta może zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Poznaniu i najbliższej okolicy będą to następujące podmioty:

Adres Numer telefonu

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE
POZNAŃ-WILDA, ul. 28 CZERWCA 1956 194

61 227 41 88
61 227 42 36

POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH "GRUNWALD" S.C.;
POZNAŃ-GRUNWALD, ul. KASPRZAKA 16
61 866 44 23
61 866 25 35
POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH
POZNAŃ-STARE MIASTO, Al. SOLIDARNOŚCI 36
61 647 77 15
PRZYCHODNIA  LEKARSKA MULTI-MEDIC;
SWARZĘDZ, ul. CIESZKOWSKIEGO 100/102
61 817 46 71
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
POZNAŃ, UL. JURASZÓW 7/19
61 821 22 07
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
PUSZCZYKOWO, UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 11
61 898 42 40
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
POZNAŃ, UL. SZWAJCARSKA 3
61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU
POZNAŃ, UL. KRYSIEWICZA 7/8
61 850 63 22
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI
POZNAŃ, UL. MICKIEWICZA 2
61 307 12 75
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKLI ZDROWOTNEJ "PRIMA-MED" ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
DOPIEWO, UL. ŁĄKOWA 2
61 863 87 60

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie gazów i stolca z narastającym bólem brzucha lub zatrzymanie moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Punkt Szczepień Szczepienia dzieci zdrowych dostępne są w następujących terminach:
 • wtorek 15:00-18:00

Zadzwoń

Napisz