Drukuj

Dr Radosław Kadziszewski

radoslaw kadziszewski

Pan dr Kadziszewski jest specjalistą przyjmującym w Poradni urologicznej w naszym Centrum Medycznym nr 3 w Swarzędzu.

Pan doktor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie jest zatrudniony jako lekarz rezydent w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie realizuje specjalizację w dziedzinie urologii. Jest członkiem Europejskiego (EAU) i Polskiego (PTU) Towarzystwa Urologicznego.

Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (otwarty przewód doktorski, planowany termin ukończenia – luty 2021). Pracownik naukowo-dydaktyczny UM w Poznaniu. Jest autorem i współautorem prac i prezentacji naukowych z dziedziny urologii, nowoczesnych metod dydaktycznych, symulacji medycznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Uczestniczy w kursach i konferencjach naukowych cały czas poszerzając i aktualizując swoją wiedzę naukową i umiejętności praktyczne. W leczeniu swoich pacjentów stosuje najnowsze wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego oraz nietrzymania moczu. Prywatnie biegacz - maratończyk, medalista MP Lekarzy.