natalia majchrzak

Natalia Majchrzak jest specjalistą urologiem.
Doktor nauk medycznych Natalia Majchrzak ukończyła studia medyczne w 2008 roku na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 2009 – 2012 realizowała szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej.

Następnie w 2012 roku rozpoczęła specjalizację w zakresie urologii. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Dyplom specjalisty oraz honorowany w całej Europie dyplom FEBU (Fellow of the European Board of Urology) uzyskała w 2017 roku. W listopadzie 2022 obroniła pracę doktorską o tematyce obejmującej diagnostykę i leczenie raka gruczołu krokowego.
Natalia Majchrzak aktywnie uczestniczy oraz poszerza swoją wiedzę podczas konferencji naukowych oraz szkoleń zagranicznych i krajowych. Jest autorem oraz współautorem prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology).
Zajmuje się nowoczesną diagnostyką oraz leczeniem schorzeń urologicznych, w tym nowotworów układu moczowo-płciowego, kamicy układu moczowego i chorób prostaty.

Zadzwoń

Napisz