Dr n. med. Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz

Lucyna W L zdjęcie
Pani Doktor w 2007 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W styczniu 2013 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy na temat subklinicznych powikłań narządowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz nadciśnieniem tętniczym. Pani Doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz kardiologiem. W 2010 roku ukończyła Studium Podyplomowe „Dietetyka i Planowanie Żywienia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a następnie uzyskała certyfikację Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością- PTBO, uprawniającą do kompleksowego leczenia pacjentów borykających się z problemem nadwagi i otyłości. Od początku swojej pracy zawodowej jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na stanowisku adiunkta.
Pani Doktor szkoliła się w ośrodkach zagranicznych (Malta, Chorwacja, Egipt) i bierze aktywny udział w konferencjach z zakresu chorób wewnętrznych, hipertensjologii, kardiologii oraz dietetyki w Polsce i za granicą. Jest autorem publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii.

Zadzwoń

Napisz