Poradnia leczenia bólu

Przyjęcia - Ambulatorium ul. Grunwaldzka 156
tel.: (61) 8-604-200


Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
dr n. med. Anna Rękas  - 15:00-17:00  -  - -  -

Specjalistyczna poradnia leczenia bólu zajmuje się:
  • identyfikacją możliwie wszystkich problemów związanych z bólem,
  • eliminowaniem błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia i wprowadzaniem właściwej farmakoterapii,
  • wprowadzeniem programu odbudowy aktywności ruchowej,
  • w miarę możliwości eliminowaniem niepotrzebnych zachowań bólowych,
  • leczeniem depresji,
  • edukacją pacjenta, jego rodziny/opiekunów (fizjologiczne i psychologiczne aspekty bólu, rola bólu),
  • ustaleniem z pacjentem planu leczenia bólu.
Powrót

Zadzwoń

Napisz