Parking przy ul. Grunwaldzkiej

Dla naszych pacjentów korzystających z pomocy Ambulatorium oraz Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 156 mamy dostępny parking położony bezpośrednio przy budynku szpitala. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywa się wyłącznie od ulicy Grunwaldzkiej. 

Parking jest bezobsługowy, niestrzeżony, przeznaczony dla samochodów osobowych. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy bileterce, wcisnąć przycisk w bileterce i pobrać bilet, wówczas szlaban otwiera się. Podczas należy również zatrzymać się przy czytniku, gdzie skaner zeskanuje bilet i w przypadku aktywnego biletu otworzy szlaban.

Z opłaty za parking zwolnieni są:
1. Osoby, które podczas korzystania z parkingu dokonały zakupu usług medycznych w PL Certus,
2. Osoby, które odwiedzają osobę korzystającą z usług szpitalnych w PL Certus,
3. Taksówki, które przywiozły pacjenta lub podjechały odebrać pacjenta,
Anulacja odpłatności będzie wykonywana w chwili rozliczenia usług medycznych w systemie PL Certus.

Pozostałe osoby są zobowiązane obowiązkowo do opłacenia należność za postój w rejestracji lub kasie głównej Lecznicy. Po opłaceniu biletu użytkownik ma 15 minut na opuszczenie parkingu.

Cennik parkingu
1. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
2. Opłata za zagubienie biletu parkingowego wynosi 200,00 zł,
3. Opłata za odholowanie/przestawienie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu wynosi 150,00 zł + koszt holowania.

Kompletny regulamin parkingu - pobierz

Zadzwoń

Napisz