Sobota 03.06.2023r. Ambulatorium czynne w godz. 07:00- 14:00. Od 08.06.2023r. do 11.06.2023r. Szpital zamknięty.
08.06.2023r. Ambulatorium zamknięte. Od 10.06.2023r. do 11.06.2023r. Ambulatorium czynne w godz. 07:00 – 15:00

Dokumenty do pobrania

 1. Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego - pobierz
 2. Deklaracja wyrobu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - pobierz
 3. Upoważnienie jednorazowe/stałe* do wydania dokumentacji medycznej - pobierz
 4. Oświadczenie opiekuna prawnego pacjenta do 18 r.ż. (jednorazowe) - pobierz
 5. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta w wieku od 16 do 18 roku życia - pobierz
 6. Oświadczenie opiekuna prawnego - pobierz
 7. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej z pobytu szpitalnego - pobierz
 8. Skierowanie na badanie lekarskie medycyny pracy - pobierz
 9. Druk zlecenie jednorazowego - pobierz
 10. Przygotowanie do przyjęcia do szpitala - pobierz
 11. Faktura dla lekarzy - pobierz
 12. Ankieta dla pacjentów Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego - pobierz
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 14. Ankieta wstępnej kwalifikacji - pobierz