Zmiana czasu pracy w okresie 29/10/2021-02/11/2021
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmianie czasu pracy w okresie 29/10/2021-02/11/2021. Ambulatorium jest czynne w godzinach 7:00- 22:00. Rejestracja pacjenta do 21:15. Szpital w tym okresie jest nieczynny. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY CELEM ZWERYFIKOWANIA DOSTĘPNOŚCI LEKARZA INTERNISTY I CHIRURGA TEL. 618604-200.

Centrum Medyczne nr 3

 

Centrum mieści się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15.

Centrum Medyczne nr 3 Certus mieści się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15. Pacjenci mogą tu skorzystać z profesjonalnej opieki świadczonej na NFZ w ramach poradni lekarza rodzinnego i pediatry. Z usług placówki medycznej mogą korzystać także klienci prywatni oraz firmy.

W Centrum Medycznym nr 3 pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę życzliwego personelu, a także specjalistyczne konsultacje lekarzy z doświadczeniem.

Specjalistyczna pomoc medyczna w Swarzędzu

Placówka działa od 1 stycznia 2010 roku oferując usługi medyczne pacjentom indywidualnym (zarówno pełnopłatnym, jak i w ramach umowy z NFZ) oraz świadczy opiekę medyczną dla firm.

Kierownikiem Centrum Medycznego nr 3 jest lek. med. Klaudiusz Ziomek - Specjalista Medycyny Rodzinnej - poznaj specjalistę!, a Pielęgniarką Oddziałową - mgr Agata Kołodziejska - poznaj specjalistę!

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Uwaga! Dla pacjentów zapisanych do lekarza rodzinnego przygotowaliśmy specjalne promocyjne ceny (15% zniżki) na wizyty u specjalistów przyjmujących we wszystkich placówkach Prywatnej Lecznicy Certus! (nie dotyczy Medycyny Pracy)

Wizyta u lekarzy wymaga wcześniejszego umówienia terminu w rejestracji osobiście lub telefonicznie pod numerem (61) 8-604-200


O Centrum Medycznym nr 3

Centrum Medyczne nr 3: specjalistyczne badania i najlepsi lekarze w jednym miejscu

W Centrum Medycznym nr 3 w Swarzędzu można wykonać szereg badań laboratoryjnych, USG, RTG oraz EKG. Placówka umożliwia skorzystanie z profesjonalnych usług następujących lekarzy:

1. W ramach umowy z NFZ:
 • lekarza rodzinnego,
 • pediatry,
 • chirurga ogólnego,
 • ginekologa.
2. Prywatnie lub w ramach opieki dla firm (w zależności od posiadanego zakresu opieki):
 • chirurga dziecięcego,
 • dietetyka,
 • dermatologa,
 • gastrologa,
 • ginekologa,
 • kardiologa,
 • laryngologa,
 • logopedy,
 • neurologa,
 • ortopedy,
 • pulmonologa,
 • radiologa (badania USG),
 • reumatologa,
 • urologa.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, w jakich godzinach przyjmują lekarze poszczególnych specjalizacji. Zachęcamy do kontaktu.

Profesjonalna opieka medyczna w Swarzędzu

Na miejscu można skorzystać z szerokiego wachlarza badań diagnostycznych, a także z doraźnej opieki lekarskiej. Zapewniamy najlepszą jakość obsługi oraz atrakcyjny cennik. Wszystko to szybko i wygodnie, bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Na terenie Centrum Medycznego nr 3 działa Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej "Officium" s.c.
 
Gabinet pielęgniarki środowiskowej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 12:00.

Tel. 61 22-22-600 lub kom. 668 433 350

Pielęgniarki środowiskowe:
 1. Wanda Adamczak - tel. 606 939 288
 2. Iwona Majchrzak-Bińkowska - tel. 608 259 192
 3. Krystyna Nagórska - 608 808 400
 4. Zofia Tomkowiak - 503 456 452
Poradnia Lekarza Rodzinnego

Zasady obowiązujące podczas rejestracji do poradni lekarza rodzinnego:

 1. Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu w godzinach pracy placówki.
 2. Pacjent rejestracji do lekarza może dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, lub jeśli istnieje taka możliwość – drogą elektroniczną.
 3. W uzasadnionych medycznie przypadkach, pacjent winien być przyjęty przez lekarza w dniu, w którym zgłosił się do rejestracji.
 4. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a lekarz nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc - to po uzgodnieniu z pacjentem powinien mu zostać wskazany pierwszy wolny termin wizyty u lekarza.


Prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu; Oczekujący na przeszczep
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Kobiety w ciąży
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub chorobę nieuleczalną


Porady receptowe - "Przedłużenie recept"

Lekarz rodziny może przedłużyć recepty w ramach tzw. porady receptowej, bez konieczności osobistego badania pacjenta. Jednakże, aby udzielenie porady receptowej nastąpiło zgodnie z prawem, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki:
 • recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia,
 • porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta,
Oczywiście przepisywane będą leki, które są dobrze tolerowane przez chorych i dzięki, którym pacjent uzyskuje zakładany efekt terapeutyczny.

Prośby o leki, które nie są pobierane w sposób stały lub związane z nagłą dolegliwością nie będą realizowane - zapraszamy wtedy na osobistą wizytę u lekarza.

Leki zalecane przez lekarzy specjalistów (lub w czasie hospitalizacji), o ile wcześniej nie były przepisywane przez lekarzy CM1, będą przepisywane po dostarczeniu pisemnej informacji o zaleceniu ich stosowania.

Zapotrzebowanie na recepty można złożyć osobiście lub telefonicznie pod numerem (61) 22-22-600. Istnieje także możliwość zamówienia recepty poprzez email. Wystarczy wysłać wiadomość na adres cm3@certus.med.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, jakie leki mają być wypisane i ile opakowań. Odbiór recept jest możliwy na nastepny dzień roboczy.

Recepty lub zlecenia na wyroby medyczne mogą zostać przekazane:

 • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
 • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
Upoważnienie lub oświadczenie powinno zostać odnotowane lub dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto zarówno informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, jak również o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, będzie odnotowana się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołączona do tej dokumentacji.
Pracownie diagnostyczne
PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ 8:00 - 12:00.
 

Badania laboratoryjne dla Pacjentów Prywatnej Lecznicy Certus wykonuje Synevo - Laboratoria Medyczne. Odbiór wyników badań online
https://wyniki.synevo.pl/synevo-online/general_login 

PRACOWNIA RTG JEST obecnie nieczynna do odwołania.

Pracownia USG - sprawdź godziny funkcjonowania pracowni.

Pracownia EKG jest czynna:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
Pracownia spirometrii jest do czynna:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
Pracownia KTG jest do dyspozycji Pacjentek w następujących godzinach:
 • poniedziałek 13:00 - 17:00
 • wtorek 13:00 - 17:00
 • środa 08:30 - 13:00
 • czwartek 09:00 - 11:00
 • piątek 8:30 - 13:00
Pracownia audiometrii jest do czynna:
 • poniedziałek-piątek w godzinach 08:00 - 18:00
Punkt szczepień
Dorośli

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą formą ochrony przed chorobami zakaźnymi. Dlatego w Prywatnej Lecznicy Certus oferujemy szeroką gamę szczepień (wykaz dostępny w naszej Bazie wiedzy), po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza internistę.
Szczepienia osób dorosłych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

Dzieci

Przy Poradni Pediatrycznej działa punkty szczepień dla dzieci. Dostępna jest w nim szeroka gama szczepień ochronnych: zarówno obowiązkowych (wg kalendarza szczepień), jak i zalecanych (dobrowolnych).

Szczepienia dzieci zdrowych dostępne są w następujących terminach:
 • poniedziałki w godz. 10:00 - 18:00
 • wtorki w godz. 08:00 - 18:00
 • środy w godz. 08:00 - 13:00
 • czwartek w godz. 08:00 - 13:00
 • piątek w godz. 08:00-13:00
Pomoc medyczna w nocy i święta Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent posiadający ubezpieczenie w NFZ i wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta może zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Poznaniu i najbliższej okolicy będą to następujące podmioty:

Adres Numer telefonu

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE
POZNAŃ-WILDA, ul. 28 CZERWCA 1956 194

61 227 41 88
61 227 42 36

POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH "GRUNWALD" S.C.;
POZNAŃ-GRUNWALD, ul. KASPRZAKA 16
61 866 44 23
61 866 25 35
POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH
POZNAŃ-STARE MIASTO, Al. SOLIDARNOŚCI 36
61 647 77 15
PRZYCHODNIA  LEKARSKA MULTI-MEDIC;
SWARZĘDZ, ul. CIESZKOWSKIEGO 100/102
61 817 46 71
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
POZNAŃ, UL. JURASZÓW 7/19
61 821 22 07
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
PUSZCZYKOWO, UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 11
61 898 42 40
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
POZNAŃ, UL. SZWAJCARSKA 3
61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU
POZNAŃ, UL. KRYSIEWICZA 7/8
61 850 63 22
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI
POZNAŃ, UL. MICKIEWICZA 2
61 307 12 75
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKLI ZDROWOTNEJ "PRIMA-MED" ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
DOPIEWO, UL. ŁĄKOWA 2,
61 863 87 60

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie gazów i stolca z narastającym bólem brzucha lub zatrzymanie moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).