Zmiana czasu pracy w okresie 29/10/2021-02/11/2021
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmianie czasu pracy w okresie 29/10/2021-02/11/2021. Ambulatorium jest czynne w godzinach 7:00- 22:00. Rejestracja pacjenta do 21:15. Szpital w tym okresie jest nieczynny. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY CELEM ZWERYFIKOWANIA DOSTĘPNOŚCI LEKARZA INTERNISTY I CHIRURGA TEL. 618604-200.

Badania dla osób wykonujących prace podwodne (nurków)

Prywatna Lecznica Certus przeprowadza badania dla osób wykonujących prace podwodne (nurków) w rozumieniu ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Badania przeprowadzane są na podstawie skierowania na badania okresowe, które wydaje organizator prac podwodnych.

Badanie okresowe obejmuje następujące procedury medyczne:
1.     spirometria;
2.     EKG spoczynkowe (w 12 odprowadzeniach), a u osób po 45 roku życia — EKG wysiłkowe;
3.     badanie laryngologiczne
4.     badanie audiometryczne;
5.     badania laboratoryjne: morfologia, glukoza, kreatynina, gospodarka lipidowa, OB, badanie ogólne moczu;
6.     RTG klatki piersiowej – badanie wykonywane co roku;
7.     RTG stawów: barkowych, biodrowych i kolanowych – raz na 4 lata, chyba, że stwierdza się zmiany wymagające częstszego przeprowadzania.
8.     ogólne badanie lekarskie lekarza medycyny pracy uprawnionego do wykonywania badań nurków;

Dodatkowo lekarz przeprowadzający badanie może zlecić inne konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.

Badania okresowe nurka wykonuje się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 40. roku życia nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat naszej oferty dla firm mogą Państwo uzyskać:

Firmy chcące skorzystać z usług Prywatnej Lecznicy Certus na podstawie zlecenia jednorazowego prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie zlecenia z załącznika - druk zlecenia jednorazowego.