Karta Dużej Rodziny

Od dnia 1 września 2017r. Prywatna Lecznica Certus jest Partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" w Programie wsparcia dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.


KDR zal 3

W ramach współpracy uczestnikom przysługuje rabat 10% na konsultacje lekarskie w placówkach PL Certus (z wyłączeniem konsultacji medycyny pracy). Podstawą udzielenia rabatu jest okazanie jednej z w/w kart.  Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.


Od dnia 1 stycznia 2018 roku zniżki oraz ulgi, z których Państwo korzystali na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) będą dostępnie po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Dotychczasowy identyfikator Poznańskiej Karty Rodziny Dużej w postaci plastikowej karty zachowa swoją ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z informacją umieszczoną na karcie, natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. uprawnienia wynikające z poznańskiego programu będą dostępne po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Osoby, które chciałby korzystać od dnia 1 stycznia 2018 r. z uprawnień wynikających z poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych, a nie posiadają Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny powinny złożyć stosowny wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Natomiast osoby, które posiadają ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny nie muszą składać żadnego wniosku. W takim przypadku uprawnienia wynikające z poznańskiego programu zostaną im przyporządkowane automatycznie.

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń

Napisz