Proponujemy Państwu specjalną ofertę skierowaną dla ozdrowieńców po COVID 19.

Pakiet zawiera ofertę badań, POZWALAJĄCYCH RZETELNIE I KOMPLEKSOWO OCENIĆ STAN ZDROWIA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE. Pakiet jest wykonywany w naszym szpitalu, w ramach jednodniowego pobytu na Oddziale Ogólnym.
PEŁNYCH INFORMACJI ODNOŚNIE CEN ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAKUPU PAKIETÓW UDZIELI PAŃSTWU PANI JOANNA ZAREMBSKA POD NUMEREM TELEFONU: 61 8-604-340, W GODZINACH OD 8:00 DO 15:00.
ZAPYTANIA MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

Dwa nowe pakiety diagnostyczne przeznaczone dla ozdrowieńców po przebytym zakażeniu wirusem SARS-Cov-2, rozpoznawanym na podstawie objawów klinicznych lub potwierdzonym badaniem genetycznym PCR albo szybkim testem antygenowym.


1. Pakiet diagnostyczny ambulatoryjny przeznaczony dla chorych po przebyciu skąpoobjawowej lub lekkiej postaci zakażenia wirusem SARS-Cov-2 bez wysokiej uporczywej gorączki, nasilonego kaszlu i duszności, co najmniej 7 dni po ustąpieniu objawów, obejmujący:

a/ pobyt ambulatoryjny na Oddziale Ogólnym od godz. 8.00 do 15.00

b/ badania pracowniane:
• ekg
• rtg klatki piersiowej AP+bok
• echokardiografia
• usg jamy brzusznej
• spirometria

c/ konsultacje:
• pulmonologiczna
• kardiologiczna

d/ badania laboratoryjne:
• szybki test antygenowy COVID19 przed przyjęciem na Oddział Ogólny
• pc przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgM i IgG metodą półilościową
• HbsAg i pc antyHCV
• OB i CRP ilościowe
• morfologia i rozmaz
• gazometria
• APTT, INR, d-dimery
• troponina T ilościowo
• elektrolity: sód i potas
• kreatynina
• LDH
• bilirubina
• AspAT, ALAT, GGTP
• glukoza
• TSH
• badanie ogólne moczu

Szpitalny dzienny pakiet diagnostyczny dla ozdrowieńców po COVID-19 = 1650 zł


2. Pakiet diagnostyczny stacjonarny przeznaczony dla chorych po przebyciu pełnoobjawowej umiarkowanej lub ciężkiej postaci zakażenia wirusem SARS-Cov-2 z wysoką uporczywą gorączką, nasilonym kaszlem, dusznością, objawami neurologicznymi, co najmniej 7 dni po ustąpieniu objawów, obejmujący:

a/ pobyt stacjonarny na Oddziale Ogólnym: 1 doba od godz. 8.00 pierwszego dnia do 15.00
następnego dnia

b/ badania pracowniane:
• ekg
• rtg klatki piersiowej AP+bok
• echokardiografia
• usg jamy brzusznej
• spirometria
• tomografia komputerowa klatki piersiowej
• holterowskie badanie ekg
• usg doppler żył kończyn dolnych

c/ konsultacje:
• pulmonologiczna
• kardiologicznad/ badania laboratoryjne:

• szybki test antygenowy COVID19 przed przyjęciem na Oddział Ogólny
• pc przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgM i IgG metodą półilościową
• HbsAg i pc antyHCV
• OB i CRP ilościowe
• morfologia i rozmaz
• gazometria
• APTT, INR
• d-dimery
• troponina T ilościowo
• NT-proBNP
• elektrolity: sód i potas
• kreatynina
• LDH
• bilirubina
• AspAT, ALAT, GGTP
• glukoza
• TSH
• badanie ogólne moczu

Szpitalny całodobowy pakiet diagnostyczny dla ozdrowieńców po COVID-19 = 3200zł

Zadzwoń

Napisz