Badania kliniczne

Dla Pacjenta Dla Sponsora


Dla pacjenta

Mając na uwadze szybki rozwój nauk i technologii medycznych oraz konieczność stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego lekarzy, EMC IM SA PL CERTUS SZPITAL I AMBULATORIUM prowadzi w podległych placówkach liczne projekty badawczo-naukowe, między innymi w zakresie biomateriałów w chirurgii, patofizjologii i leczenia chorób przewodu pokarmowego oraz narządu ruchu. Badania te prowadzone są na koszt poszczególnych sponsorów, będących podmiotami zewnętrznymi w stosunku do EMC IM SA PL CERTUS SZPITAL I AMBULATORIUM Spółka nie jest więc podmiotem ponoszącym nakłady finansowe na rzecz projektów badawczo-rozwojowych przez siebie realizowanych. Dzięki współpracy z wiodącymi firmami rynku medycznego jednostki EMC uczestniczą w wielu międzynarodowych badaniach nad nowymi terapiami i technologiami medycznymi. Wysoką jakość prowadzonych badań gwarantuje wieloletnie doświadczenie zespołu badawczego oparte na ponad 50 badaniach oraz liczne szkolenia w kraju i za granicą.


Co to jest badanie kliniczne?


Badanie kliniczne to program badań nad lekami nowymi lub już wprowadzonymi na rynek. Badania prowadzone są z udziałem ludzi w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności danej terapii lub rozszerzenia zastosowania danego leku. Dzięki badaniom klinicznym, prowadzonym zazwyczaj w tym samym czasie w wielu ośrodkach na świecie, następuje postęp medycyny, a zatem rozszerzają się możliwości leczenia pacjentów, co wpływa na poprawę zdrowia i komfortu życia. Każde badanie kliniczne musi zostać pozytywnie zaopiniowane pod względem bezpieczeństwa, etyki i merytoryki przez niezależne instytucje. W Polsce są to Komisja Bioetyczna oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

W danym badaniu klinicznym może wziąć udział człowiek, który spełnia kryteria medyczne określone w planie badania, po świadomym wyrażeniu swojej woli uczestnictwa. O spełnieniu kryteriów decyduje lekarz prowadzący badanie i rekrutujący pacjentów. Określa on czy udział w badaniu będzie dla pacjenta bezpieczny, a potencjalne korzyści usprawiedliwią ryzyko.

Jak wygląda udział w badaniu klinicznym?


Etap 1 – zbieranie informacji i podejmowanie decyzji Lekarz przekazuje osobie zainteresowanej udziałem w badaniu klinicznym informacje ustnie i w formie papierowego formularza dotyczącego badania, wykonywanych procedur i badanego leku oraz możliwych korzyści i zagrożeń, a także alternatywnych metod leczenia danego schorzenia. Pacjent prawo do zadawania pytań lekarzowi i uzyskania na nie odpowiedzi. Może również skonsultować się z innym lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, tak by w dogodnym dla siebie czasie móc podjąć przemyślaną decyzję.

Etap 2 – podpisanie zgody Pacjent potwierdza swoją decyzję o udziale w badaniu, składając podpis na formularzu świadomej zgody. Zgadzając się na uczestnictwo w badaniu klinicznym, uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego badanie, postępowania zgodnie z informacjami zawartymi w wydanym wcześniej formularzu informacji o badaniu, a także informowania o obecnym stanie zdrowia i leczeniu stosowanym z uwagi na inne schorzenia.

Etap 3 – badanie kliniczne Schematy badań różnią się między sobą, ale zazwyczaj wizyty w ośrodku obejmują: wizytę u lekarza prowadzącego badanie uzupełnienie kwestionariuszy z pytaniami odnośnie stanu zdrowia pomiar parametrów życiowych, takich jak ciśnienie, temperatura itp. pobranie krwi/moczu/stolca - w zależności wymogów badania. Niektóre programy obejmują także inne specjalistyczne badania lub konieczność uzupełniania dzienniczka z objawami chorobowymi. Udział w badaniu klinicznym, a zatem wszystkie wizyty, wykonywane badania i otrzymywany lek są bezpłatne. Uczestnikowi badania zwracane są koszty ponoszone przez niego na dojazd do ośrodka w związku z wizytą zaplanowaną w ramach badania klinicznego.

Czym jest świadoma zgoda?

Jest to proces od zapoznania się z wszystkimi aspektami danego badania klinicznego do wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody na udział w programie. Każda osoba zdecydowana na uczestnictwo w badaniu wyraża swoją wolę, podpisując i datując w obecności lekarza prowadzącego badanie dwa egzemplarze formularza świadomej zgody. Po podpisaniu formularzy przez lekarza, jeden zostaje wydany pacjentowi, drugi pozostaje w dokumentacji badania.

Czy dane osobowe są chronione?


Prowadzenie badań klinicznych podlega przepisom i regulacjom polskiego oraz międzynarodowego prawa. Zgodnie z wymaganiami i najwyższymi standardami wszystkie dane dotyczące uczestnika badania klinicznego są informacjami poufnymi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, dokumenty dotyczące każdego uczestnika są opatrywane jego specjalnym, indywidualnym numerem.

Jakie są możliwe zagrożenia?


Stosowanie środków farmakologicznych, zarówno dostępnych w aptece, jak i otrzymywanych w trakcie badania klinicznego niesie ze sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Przystępując do programu, pacjent jest informowany, jakie ryzyko wiąże się przyjmowaniem danego leku oraz o konieczności zgłaszania lekarzowi prowadzącemu badanie zaistniałych zmian w jego stanie zdrowia. Pacjent jest również informowany o wszelkich nowych danych, uzyskanych już w trakcie prowadzenia badania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika badania klinicznego jego zdrowie jest ściśle monitorowane zarówno w trakcie przyjmowania badanego leku, jak i po zakończeniu terapii. Efekt działania badanego leku jest porównywany z działaniem innego zarejestrowanego już leku lub placebo. W sytuacji, gdy pacjent otrzyma placebo lub organizm nie zareaguje na podawany lek istnieje ryzyko nie uzyskania poprawy stanu zdrowia. W zależności od schematu wizyt udział w badaniu może być dla jego uczestników czasochłonny, a w związku z pobieraniem próbek czy wykonywaniem badań diagnostycznych mogą pojawić się pewne niedogodności, takie jak konieczność przygotowania się do badania, jednakże są to zwykle standardowe metody (np. krew pobierana jest na czczo, przed badaniami obrazowymi z kontrastem należy przyjmować znaczne ilości płynów itp.).

Czy można wycofać się z badania klinicznego?


Każdy uczestnik badania klinicznego ma prawo wycofać zgodę na udział w badaniu klinicznym w dowolnym momencie trwania badania, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. W takiej sytuacji lekarz prowadzący badanie powinien zapewnić pacjentowi standardową metodę leczenia. Należy pamiętać, że również lekarz może wyłączyć danego uczestnika z badania, jeśli uzna to za konieczne ze względu na jego stan zdrowia.

Obszary terapeutyczne obecnie prowadzonych badań w EMC IM SA PL CERTUS SZPITAL I AMBULATORIUM


Gastroenterologia
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • choroba Crohna
 • diagnostyka nowotworu trzustki u pacjentów z zapaleniem trzustki

Urologia

 • Zakażenie Układu Moczowego ZUM


Neurologia
 • Stwardnienie Rozsiane:

           Postać Pierwotna
           Postać Rzutowa


Koordynator EMC PL CERTUS SZPITAL I AMBULATORIUM
ul Grunwaldzka 156
60-309 PoznańJustyna Kapłon – Head of Clinical Trial Department

Justyna Kapłon

+48 666 081 082
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Katarzyna Chłapińska - Clinical Trial Operations Manager

Katarzyna Chłapińska

+48 727 600 366
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kinga Kierończyk - Site Manager

Kinga Kierończyk

+48 734217034
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Adamczyk – Study Coordinator

Aleksandra Adamczyk

+48 538 501 485
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ewa Niewiadomska

Study Coordinator +48 539 398 431
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla lekarza


Jesteś doświadczonym badaczem i szukasz ośrodka, w którym mógłbyś prowadzić badania kliniczne lub chcesz rozpocząć pracę w obszarze badań klinicznych? Zgłoś się do nas.

Dysponujemy doświadczonym zespołem koordynatorów, posiadających certyfikaty GCP, którzy wykonali ponad sto projektów klinicznych. Zapewnimy także doświadczony zespół pielęgniarski.


Oferujemy:

 • współpracę ze sponsorem od etapu feasibility do close out
 • analizę prawną oraz biznesową umowy o prowadzenie badań
 • negocjacje budżetu badania
 • przygotowanie formularzy dla zespołu medycznego, dokumentujących czynności wymagane protokołem
 • koordynowanie pracy zespołu badawczego, nadzór nad trybem wizyt pacjentów
 • wypełnianie CRF, odpowiadanie na queries
 • obecność podczas wizyt monitorujących, audytów, inspekcji
 • nadzór bieżący nad dystrybucją badanego leku
 • wsparcie procesu raportowania zdarzeń niepożądanych
 • pomoc w rekrutacji i utrzymaniu pacjentów w badaniu.


Jeżeli natomiast nie jesteś zainteresowany prowadzeniem badania klinicznego, a masz pacjentów, dla których chciałbyś znaleźć innowacyjne metody leczenia, prosimy także o kontakt. Lista obszarów terapeutycznych, w których prowadzimy badania wraz z informacjami kontaktowymi znajduje się w zakładce - Dla pacjenta

Informacje dla sponsorów


Jesteśmy największą siecią prywatnych szpitali przychodni w Polsce. W naszej Grupie znajduje się obecnie 20 szpitali oraz 17 przychodni. Reprezentujemy ponad 12 lat doświadczenia w badaniach klinicznych. Braliśmy udział w prawie 100 projektach faz II do IV wraz z ponad 30 badaczami i ponad 600 pacjentami. W naszej bazie znajduje się prawie milion pacjentów. Jesteśmy wykształconym zespołem, stosującym najwyższe standardy jakości oraz standardy etyczne prowadzenia badań klinicznych zgodne ze standardami wiodących sponsorów.


Zakres prowadzonych badań klinicznych


EMC Instytut Medyczny dysponuje specjalistyczną i doświadczoną kadrą badaczy i współbadaczy, pielęgniarek oraz koordynatorów, gotową do prowadzenia badań klinicznych fazy II, III i IV w zakresie następujących pól terapeutycznych:

Alergologia
Chirurgia
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia
Diabetologia i Endokrynologia
Gastroenterologia
Ginekologia
Hepatologia
Kardiologia
Nefrologia
Neurologia
Ortopedia
Pediatria
Pulmonologia
Psychiatria
Urologia


Rekrutacja

Szukając dla pacjentów odpowiedniego leczenia rekrutujemy chorych w oparciu o własne bazy danych oraz współpracę z innymi placówkami medycznymi. Mamy wypracowaną szeroką sieć poleceń. Na bieżąco informujemy lekarzy z naszych szpitali i przychodni o prowadzonych badaniach klinicznych w ośrodkach Grupy EMC.


Warunki lokalowe i techniczne

Gabinety przeznaczone do przechowywania leków oraz dokumentów mają ograniczony dostęp. Umożliwiamy komfortową pracę Monitorów w uzgodnionych terminach i godzinach. Nasze ośrodki mają awaryjne źródło zasilania elektrycznego oraz odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Posiadamy centralne archiwum dla całej Grupy EMC.


Wyposażenie


EMC IM SA PL CERTUS SZPITAL I AMBULATORIUM posiada certyfikowany sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań klinicznych: m.in. lodówki, zamrażarki ,termometry, wirówki (z chłodzeniem), cieplarki, aparat EKG z transmisją danych online, zestaw reanimacyjny, wagowzrostomierz, ciśnieniomierze. Posiadamy dobrze wyposażone gabinety zabiegowe oraz niezbędny sprzęt biurowy. Zapewniamy dostęp do Wi-Fi w wybranych lokalizacjach.

Certyfikaty


Nasze zespoły posiadają certyfikaty odbytych szkoleń GCP oraz IATA.

Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna


Posiadamy bogatą bazę diagnostyczną, RTG, pracownie : polisomnografii, spirometrii. Ponadto w zakresie badań radiologicznych innego typu oraz badań laboratoryjnych współpracujemy z certyfikowanymi ośrodkami zewnętrznymi.

Zapraszamy do współpracy

 

Zadzwoń

Napisz