ENDOMETRIOZA
DIAGNOSTYKA I KOMPLESKOWE LECZENIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE MULTIDYSCYPLINARNY ZESPÓL DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY
pod kierownictwem dr n. med. Przemysława Kądziołka

Endometrioza to choroba o charakterze hormonalno-immunologicznym , występująca u kobiet pod postacią guzowatych ognisk o różnej wielkości, głównie w miednicy mniejszej, a objawiająca się bólem miednicy i pogarszająca płodność a w rzadkich przypadkach dająca zaburzenia jelitowe.

Ze względu na powagę i rozpowszechnienie schorzenia oraz to, że 50 % chorych będzie skutecznie leczonych operacyjnie stworzono wielospecjalistyczny zespół lekarzy o wieloletnim doświadczeniu w leczeniu endometriozy, złożony z ginekologa, chirurga przewodu pokarmowego, urologa, psychologa, dietetyka i menagera operacji.

Diagnostyka ekspercka schorzenia obejmuje wywiad chorobowy, badanie ginekologiczne, ew. badanie proktologiczne, badania obrazowe: USG przezpochwowe i przezodbytnicze , MR, KT a nawet badanie genetyczne. Do opisu stopnia zaawansowania choroby służy skala punktowa oparta o rozległość, liczbę i głębokość ognisk endometriozy oraz obecność torbieli jajników i zrostów: I stopień – minimalny; II stopień – łagodny; III stopień – umiarkowany; IV stopień – ciężki.

Leczenie endometriozy składa się z: - diety, -leczenia zachowawczego objawowego i hormonalnego, leczenia operacyjnego a nawet psychoterapii.

Leczenie zachowawcze zależne jest od dolegliwości pacjentki i różni się od potrzeb zachowania płodności. Leczenie operacyjne poprzedzone jest szczegółową analizą dolegliwości oraz życzeń pacjentki, celu operacyjnego, typu operacji i możliwych jej wariantów, skali ryzyka powikłań oraz szybkości rekonwalescencji. W razie potrzeby ocenia się również możliwość powrotu płodności kobiety. Przygotowanie przedoperacyjne opiera się o konsultacje specjalistów i dokumentowane jest w specjalnych formularzach oraz zgodach przedoperacyjnych

Drogą operacji likwiduje się źródło bólu, przywraca prawidłowe stosunki anatomiczne, niszczy ogniska i guzy endometrialne, uwalnia zrosty a nawet resekuje chore części narządów. Większość operacji dokonuje się drogą chirurgii małoinwazyjnej - laparoskopii z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi a zapobiega zrostom środkami przeciwzrostowymi. Jeżeli to konieczne to podejmuje się również odnerwienia narządów.

ZOBACZ SPECJALISTĘ

Zadzwoń

Napisz