Cholera jest ostrą chorobą biegunkową wywoływaną przez bakterie tzw. przecinkowce cholery. Jest to choroba tzw. „brudnych rąk”. Do zakażenia dochodzi w skutek spożycia wody lub produktów spożywczych zanieczyszczonych kałem osób chorych lub bezobjawowych nosicieli.

Objawy:
–    biegunka o charakterze wodnisto-ryżowym,
–    obfite wymioty, bez nudności,
–    znaczne i szybko postępujące odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe
mogą występować kurczowe bóle mięśni

Gwałtowne odwodnienie może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, poważnych zaburzeń elektrolitowych i zgonu.

Powikłania:
–    najcięższym powikłaniem choroby jest zapaść naczyniowa (na skutek znacznej utraty wody i zmniejszenia objętości osocza), ostatecznie zgon.

Zalecenia do szczepienia:

–    zaleca się zaszczepienie przeciw cholerze osobom wyjeżdżającym w tereny wysokiego ryzyka epidemicznego (Afryka, Azja, Ameryka Środkowa)

Podstawowe szczepienie dzieci w wieku od 2 do 6 lat obejmuje 3 dawki podawane doustnie w odstępie od 1 do 6 tygodni. Dawkę przypominającą podaje się po 6 miesiącach.
Dzieci powyżej 6 lat i osoby dorosłe otrzymują 2 dawki szczepionki w odstępie od 1 do 6 tygodni oraz dawkę przypominającą po 2 latach.

Szczepienie przeciw cholerze podawane jest w formie szczepionki doustnej, inaktywowanej.

Zadzwoń

Napisz