Genetyczne badania laboratoryjne

Pacjenci, którzy szukają sprawdzonego miejsca gdzie mogliby wykonać szczegółowe badania genetyczne w korzystnej cenie powinni zapoznać się z ofertą Prywatnej Lecznicy CERTUS. W Placówce dostępne są testy DNA, które pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia różnego rodzaju chorób, w tym genetycznych i nowotworowych, a także diagnostykę płodności pacjentów. Korzystne ceny, profesjonalne konsultacje lekarskie i najwyższy poziom opieki, to tylko niektóre udogodnienia, z których mogą skorzystać pacjenci Prywatnej Lecznicy Certus.  Orientacyjny czas oczekiwania na wynik laboratoryjnego badania genetycznego jest uzależniony od rodzaju i można trwać od  7 dni do około 5 tygodni. Warto też zapoznać się z atrakcyjną ofertą pakietów medycznych CERTUS.


Nazwa procedury Cena    badania  
Orientacyjny czas
oczekiwania na wynik
GenoDiagDieta – pełny profil nutrigenetyczny 2090,00 zł 15 dni
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 genu KRAS z czułością 1% w komórkach nowotworowych - przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leki  1144,00 zł  2 tygodnie
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 genu NRAS z czułością 1% w komórkach nowotworowych  1144,00 zł 2 tygodnie
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonie 600 genu BRAF z czułością 1% w komórkach nowotworowych - przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leki  972,40 zł 2 tygodnie
Gen. - Analiza alleli e2, e3 i e4 genu APOE  739,31 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 10 i 11 genu RET - I etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy 686,40 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 1, 2, 4, 5, 6 i 8 genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki  1430,00 zł  3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 10, 11, 15 i 16 genu RET - diagnostyka mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielnicznej typu 2A i 2B (MEN2A i MEN2B)  1243,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 16 i 17 genu APP - II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera 577,50 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 2, 3, 5, 6 i 11 genu NOTCH3 - II etap diagnostyki zespołu  CADASIL 1358,50 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 2-11 genu NOTCH3 - I + II + III diagnostyki zespołu CADASIL 2508,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 5, 8 i 13-16 genu RET - II etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy 1452,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 7, 9, 8 i 11 genu NOTCH3 - III etap diagnostyki zespołu CADASIL 1215,50 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonu 4 genu NOTCH3 - I etap diagnostyki zespołu CADASIL 536,80 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza haplotypu M2 genu ANXA5-diagnostyka nawracających poronień 572,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie ilościowe *1 802,23 zł 7 dni
Gen. - Analiza mutacji 35delG i 310del14 genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) 429,00 zł 7 dni
Gen. - Analiza najczęstszych mutacji związanych z zapaleniem trzustki genów PRSS1, SPINK1oraz CFTR - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki (panel rozszerzony) 1452,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza najczęstszych mutacji związanych z zapaleniem trzustki (p.Asn29Ile i p.Arg122His genu PRSS1, p.Asn34Ser genu SPINK1oraz p.Arg75Gln genu CFTR) - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 858,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CDKN2A - diagnostyka dziedzicznego zespołu czerniaka i raka trzustki 358,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) 429,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN1 - I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera 2112,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN2 - III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera 2112,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SOD1 - I etap diagnostyki stwardnienia bocznego zanikowego 1287,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza regionu powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 (mutacja c.-55_- 54insTA) - diagnostyka zespołu Gilberta 257,40 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza somatycznej mutacji aktywującej p.Val617Phe (c.1849G>T) kinazy janusowej 2 (JAK2) 519,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu 4G/5G genu PAI1 (SERPINE1)- diagnostyka nawracających poronień i trombofilii 369,60 zł 7 dni
Gen. - Analiza wariantu c.46-43098T>C (rs1421085) genu FTO- diagnostyka  skłonności do otyłości 572,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu R2 (c.4070A>G p.His1299Arg) genu czynnika V układu krzepnięcia (F5) - diagnostyka trombofilii 429,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu NOTCH3 - diagnostyka zespołu CADASIL 539,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Badanie kariotypu w płynie owodniowym *2 1848,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych w kosmówce po samoistnym poronieniu - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) 1452,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona - analiza najczęstszej mutacji p.His1069Arg genu ATP7B oraz innych mutacji w eksonie 8 343,20 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona - analiza wybranych indywidualnie mutacji genu ATP7B 686,40 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona I etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 8, 13, 14 i 15 1058,20 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona II etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 5, 7, 17, 18 i 20 1452,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona III etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 1-4, 6, 9-12, 16, 19 i 21 4224,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne'a - analiza 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu DMD 643,50 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego - panel 2: Clostridium difficile (szczep hiperwirulentny BI/027/NAP1), E.coli O157, EHEC (stx1/2), EPEC (kał) 400,40 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń pasożytnicznych przewodu pokarmowego: Gardia lamblia, Entamoeba histolytica, Crytosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis (kał) 429,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych przewodu pokarmowego: Rotawirus A (ROV), Norowirus GI/GII (NVG1/NVG2), Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Astrowirus (kał) 429,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 1: wirusy grypy typów A, A-H1, A-H1pdm09, AH3 i B oraz wirusy RSV typów A i B *3 429,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 2: adenowirus (AdV), enterowirus (HEV), wirusy paragrypy typów 1, 2, 3 i 4 (PIV1, PIV2, PIV3, PIV4) oraz metapneumowirus (MPV) *3 429,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 3: rinowirus (HRV), bokawirus (HBoV) oraz koronawirusy typów NL63 (CoV NL63), 229E (CoV 229E) i OC43 (CoV OC43) *3 429,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza 8 najczęstszych mutacji genu CFTR w populacji polskiej oraz innych mutacji w eksonach 11, 12 i 24 572,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR oraz ponad 80 innych mutacji w eksonie 11 257,40 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych I etap - analiza sekwencji genu CFTR - eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24 (16 najczęstszych mutacji w populacji polskiej 1043,90 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A) 267,41 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln) 243,10 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka niepłodności męskiej: oligozoospermia i azoospermia - analiza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y 363,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka postnatalna aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) 1452,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy - HLA-Cw6 424,71 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związanego z polipowatością /FAP/ (mutacje genu APC) 228,80 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-4 mutacje) 214,50 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacji) 343,20 zł 20 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacji) + (BRCA2-2 mutacje) 471,90 zł 14 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu zależnego od estrogenów /HTGR/ (BRCA1- 3 mutacje) + (CHEK2-1 mutacja) 357,50 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V) 496,10 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (i innych spondyloartropatii) - HLA-B27 352,00 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka wrodzonej niedrożności nasieniowodów (CAVD) oraz innych mutacji w eksonach 4, 10, 11, 12 i 21 - I etap - analiza 9 najczęstszych mutacji genu CFTR 1287,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Nietolerancja laktozy - badanie genetyczne 369,66 zł 14 dni
Gen. - Ocena skuteczności leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej - analiza mutacji somatycznych w eksonach 18-21 genu EGFR z czułością 1% w komórkach nowotworowych 1144,01 zł 14 dni
Genetyczna diagnostyka celiakii - identyfikacja haplotypów HLA DQ2 i DQ8 465,85 zł 10 dni
Genetyczna diagnostyka choroby Alzheimera - mutacje genu PSEN1 (eksony 5-8 i 12) 943,80 zł 3 tygodnie
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona - analiza całego regionu kodującego genu ATP7B 7392,00 zł 3-4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej - region AZF chromosomu Y 435,60 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni typu 1 - badanie nosicielstwa mutacji 843,70 zł 3 tygodnie
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTHFR 414,70 zł 10 dni
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii - badanie mutacji Leiden w genie F5, 20210G>A w genie F2 oraz 2 mutacji w genie MTHFR 770,70 zł 10 dni
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii - badanie mutacji V34L w genie F13A1 414,70 zł 3-4 tygodnie
Genotypowanie antygenów płytkowych HPA -1a/b (analiza wariantu c.176T>C genu ITGB3) - diagnostyka konfliktu płytkowego i małopłytkowości noworodkowej 314,60 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V) 496,10 zł 20 dni

*1. Brak szczególnych wymagań, najlepiej 2 godz od ostatniego posiłku. Konieczne wypełnienie skierowania na badanie oraz podpisanie świadomej zgody na badanie prze pacjenta. Materiał do badania pobieramy od poniedziałku do czwartku.
*2. Materiał pobrany na oddziale PLC przez lekarza,  Konieczne wypełnienie skierowania na badanie oraz podpisanie świadomej zgody na badanie przez pacjenta
*3. Brak szczególnych wymagań, najlepiej 2 godz od ostatniego posiłku.
*4. Brak szczególnych wymagań, najlepiej 2 godz od ostatniego posiłku. Konieczne wypełnienie skierowania na badanie oraz podpisanie świadomej zgody na badanie przez pacjenta  materiał od poniedziałku do czwartku. Materiał mało stabilny -
*5. Brak szczególnych wymagań, najlepiej 2 godz od ostatniego posiłku. Konieczne wypełnienie skierowania na badanie oraz podpisanie świadomej zgody na badanie prze pacjenta.. Materiał na to badanie jest pobierany od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 14:35
*6. Brak szczególnych wymagań, najlepiej 2 godz od ostatniego posiłku. Konieczne wypełnienie skierowania na badanie oraz podpisanie świadomej zgody na badanie przez pacjenta - odbiór wyniku- osobisty. Materiał do badania pobierany od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:35 Materiał do badań - krew z żyły łokciowej.
pobranie powinno odbyć się w godzinach od 11:00 do 14:00 - materiał musi być przekazany do Pracowni Genetyki w ciągu 24 godz!

Podane ceny i czas oczekiwania na wynik mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Istnieje możliwość sfinansowania diagnostyki i leczenia w systemie płatności ratalnych - dowiedz się jak to zrobić!

Zadzwoń

Napisz