Szanowni Państwo, informujemy, że Szpital i Ambulatorium PL CERTUS ul. Grunwaldzka 156: od dnia 04.05.2022 - 31.05.2022 jest czynne w godzinach 07:00-21:30
Za utrudnienia przepraszamy, Dyrekcja EMC Certus

Genetyczne badania laboratoryjne

Pacjenci, którzy szukają sprawdzonego miejsca gdzie mogliby wykonać szczegółowe badania genetyczne w korzystnej cenie powinni zapoznać się z ofertą Prywatnej Lecznicy CERTUS. W Placówce dostępne są testy DNA, które pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia różnego rodzaju chorób, w tym genetycznych i nowotworowych, a także diagnostykę płodności pacjentów. Korzystne ceny, profesjonalne konsultacje lekarskie i najwyższy poziom opieki, to tylko niektóre udogodnienia, z których mogą skorzystać pacjenci Prywatnej Lecznicy Certus.  Orientacyjny czas oczekiwania na wynik laboratoryjnego badania genetycznego jest uzależniony od rodzaju i można trwać od  7 dni do około 5 tygodni. Warto też zapoznać się z atrakcyjną ofertą pakietów medycznych CERTUS.


Nazwa procedury Cena    badania  
Orientacyjny czas
oczekiwania na wynik
GenoDiagDieta – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 650,00 zł 15 dni
GenoDiagDieta – geny metabolizmu i otyłości 650,00 zł 15 dni
GenoDiagDieta – pełny profil nutrigenetyczny 1900,00 zł 15 dni
Gen. - Analiza 5 najczęstszych mutacji mtDNA związanych z neuropatią nerwów wzrokowych Lebera (LHON)  910,00 zł  3-4 tygodnie
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 genu KRAS z czułością 1% w komórkach nowotworowych - przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leki  1040,00 zł  2 tygodnie
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 genu NRAS z czułością 1% w komórkach nowotworowych  1040,00 zł 2 tygodnie
Gen. - Analiza aktywujących mutacji somatycznych w kodonie 600 genu BRAF z czułością 1% w komórkach nowotworowych - przewidywanie przebiegu choroby i odpowiedzi na leki  884,00 zł 2 tygodnie
Gen. - Analiza alleli e2, e3 i e4 genu APOE  672,10 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 1, 2, 4, 5, 6 i 8 genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki  1300,00 zł  3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 1, 2, 5, 10, 16 i 22 genu CAPN3- II etap diagnostyki dystrofii obręczowo-kończynowej typu 2A (LGMD2A)  1235,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 1, 4 i 5 genu PRSS1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 793,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 10 i 11 genu RET - I etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy  624,00 zł  3-4 tygodnie
 Gen. - Analiza eksonów 10, 11, 15 i 16 genu RET - diagnostyka mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielnicznej typu 2A i 2B (MEN2A i MEN2B)  1130,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 12,13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3 - diagnostyka zespołu Hioba (zespół hiper IgE) 572,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 1-3, 6, 9, 10, 12 i 13 genu GNAS - II etap diagnostyki spektrum chorób zależnych od GNAS 1440,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 1-5 oraz 7-13 genu TPP1 - II etap diagnostyki ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) 2400,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 16 i 17 genu APP - II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera 525,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 2, 3 i 5 genu SPINK1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 559,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 2, 3, 5, 6 i 11 genu NOTCH3 - II etap diagnostyki zespołu  CADASIL 1235,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 2-11 genu NOTCH3 - I + II + III diagnostyki zespołu CADASIL 2280,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 3, 6-9, 11-15, 17-21 i 23-24 genu CAPN3- III etap diagnostyki dystrofii obręczowo-kończynowej typu 2A (LGMD2A) 3000,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 3-7 i 9 genu SGCE - diagnostyki zespołu mioklonii-dystonii (DYT11) 1200,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 4, 5, 7, 8 i 11 genu GNAS - I etap diagnostyki spektrum chorób zależnych od GNAS 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 5, 8 i 13-16 genu RET - II etap diagnostyki raka rdzeniastego tarczycy 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonów 7, 9, 8 i 11 genu NOTCH3 - III etap diagnostyki zespołu CADASIL 1105,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza eksonu 4 genu NOTCH3 - I etap diagnostyki zespołu CADASIL 488,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza haplotypu M2 genu ANXA5-diagnostyka nawracających poronień 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza indywidualnie wybranej mutacji genu MFN2 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 2 A2 (CMT2A2) 520,00 zł 2 tygodnie
Gen. - Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie ilościowe 729,30 zł 7 dni
Gen. - Analiza mRNA genu chimerycznego BCR-ABL P210 (Mbcr) - badanie jakościowe 663,00 zł 7 dni
Gen. - Analiza mutacji 35delG i 310del14 genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) 390,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji c.550delA i innych mutacji w eksonie 4 genu CAPN3- I etap diagnostyki dystrofii obręczowo-kończynowej typu 2A (LGMD2A) 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji c.622C>T (p.Arg208*) i c.509-1G>C oraz innych mutacji w eksonie 6 genu TPP1- I etap diagnostyki ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2  (CLN2) 345,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji c.657_661del5 genu NBN - diagnostyka zespołu Nijmegen 325,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji c.907_909delGAG genu TOR1A - diagnostyka dystonii pierwotnej o wczesnym początku (DYT1) 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji p.Ala73Thr, p.Arg254Trp oraz p.Lys247_Arg254del i innych mutacji w eksonach 3 i 7 genu CTRC- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji p.Asn29Ile i p.Arg122His oraz innych mutacji w eksonach 2 i 3 genu PRSS1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 559,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza mutacji p.Asn34Ser i innych mutacji w eksonie 4 genu SPINK1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza najczęstszych mutacji związanych z zapaleniem trzustki genów PRSS1, SPINK1oraz CFTR - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki (panel rozszerzony) 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza najczętszych mutacji związanych z zapaleniem trzustki (p.Asn29Ile i p.Arg122His genu PRSS1, p.Asn34Ser genu SPINK1oraz p.Arg75Gln genu CFTR) - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 780,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu  GCH1 - diagnostyki dystonii z podatnością na dopę (choroba Segawy; DYT5) 1300,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ABCD1 - diagnostyka adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii 3120,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ACVR1- diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej 1680,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu ARSA - diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej 1920,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CAV3 - diagnostyka spektrum kaweolinopatii 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CDKN2A - diagnostyka dziedzicznego zespołu czerniaka i raka trzustki 350,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GDAP1 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 4A (CMT4A), w tym dziedzicznej neuropatii z porażeniem fałdów głosowych 1170,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GFAP - diagnostyka choroby Alexandra 1920,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GJB2 - diagnostyka głuchoty dziedzicznej (DFNB1) 390,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GLA - diagnostyka choroby Fabry'ego 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu GNAS - I + II etap diagnostyki spektrum chorób zależnych od GNAS 1920,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu HINT1 - diagnostyka zespołu neuromiotonii i neuropatii aksonalnej 910,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu MFN2 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 2 A2 (CMT2A2) 3000,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu MT-TL1, w tym mutacji m.3243A>G - diagnostyka zespołu MELAS 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu NPC1- diagnostyka zespołu Niemanna i Picka typu C 4 200,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu NPC2- diagnostyka zespołu Niemanna i Picka typu C 1170,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PRSS1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 559,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN1 - I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera 1920,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu PSEN2 - III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera 1920,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SMPD1 - diagnostyka choroby Niemanna i Picka typu A/B 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SOD1 - I etap diagnostyki stwardnienia bocznego zanikowego 1170,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SPINK1- diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 975,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza pełnej sekwencji kodującej genu TPP1 - I + II etap diagnostyki ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) 2400,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza regionu powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 (mutacja c.-55_- 54insTA) - diagnostyka zespołu Gilberta 234,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza somatycznej mutacji aktywującej p.Val617Phe (c.1849G>T) kinazy janusowej 2 (JAK2) 471,90 zł 7 dni
Gen. - Analiza wariantu 4G/5G genu PAI1 (SERPINE1)- diagnostyka nawracających poronień i trombofilii 286,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu c.10580G>A (p.Arg3527Gln) genu apolipoproteiny B (APOB) - diagnostyka hipercholesterolemii 420,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu c.-455G>A w promotorze genu beta-fibrynogenu (FGB) - diagnostyka trombofilii 416,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu c.46-43098T>C (rs1421085) genu FTO- diagnostyka  skłonności do otyłości 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu insercyjno-delecyjnego genu ACE(gen enzymu konwertującego angiotensynę) - diagnostyka predyspozycji sportowych 260,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu p.Arg577* genu ACTN3 - diagnostyka predyspozycji sportowych 377,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wariantu R2 (c.4070A>G p.His1299Arg) genu czynnika V układu krzepnięcia (F5) - diagnostyka trombofilii 390,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu ABCD1 - diagnostyka adrenoleukodystrofii/ adrenomieloneuropatii 312,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu PSEN1, APP lub PSEN2 - diagnostyka choroby Alzheimera 455,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej indywidualnie mutacji genu SOD1 - diagnostyka stwardnienia bocznego zanikowego 455,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu ACVR1-diagnostyka postępującej fibrodyzplazji kostniejącej 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GCH1 - diagnostyki dystonii z podatnością na dopę (choroba Segawy; DYT5) 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GFAP - diagnostyka choroby Alexandra 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GLA - diagnostyka choroby Fabry'ego 490,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu GNAS - diagnostyka spektrum chorób zależnych od GNAS 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu NOTCH3 - diagnostyka zespołu CADASIL 490,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu PRSS1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranej mutacji genu SGCE - diagnostyki zespołu mioklonii-dystonii (DYT11) 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych indywidualnie mutacji genu ARSA - diagnostyka leukodystrofii metachromatycznej 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych indywidualnie mutacji genu TPP1 - diagnostyka ceroidolipofuscynozy neuronalnej typu 2 (CLN2) 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu CAPN3-diagnostyka dystrofii obręczowokończynowej typu 2A (LGMD2A) 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu CTRC - diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu GDAP1 - diagnostyka choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 4A (CMT4A), w tym dziedzicznej neuropatii z porażeniem fałdów głosowych 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu HINT1 - diagnostyka zespołu neuromiotonii i neuropatii aksonalnej 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu NPC1 lub NPC2 - diagnostyka zespołu Niemanna i Picka typu C 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu SMPD1 -diagnostyka choroby Niemanna i Picka typu A/B 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Analiza wybranych mutacji genu SPINK1-diagnostyka dziedzicznego zapalenia trzustki 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Badanie kariotypu w materiale z poronienia 1105,00 zł 5 tygodni
Gen. - Badanie kariotypu w płynie owodniowym 1680,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Choroba Crohna - polimorfizm NOD2/CARD15 845,00 zł  4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych w kosmówce po samoistnym poronieniu - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera - badanie w kierunku nosicielstwa 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu GBA 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera I etap - analiza sekwencji genu GBA - eksony 8 i 9 zawierające najczęstsze mutacje p.Asn409Ser (N370S) i p.Leu483Pro (L444P) 435,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera I i II etap - analiza pełnej sekwencji kodującej genu GBA 2040,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Gauchera II etap - analiza sekwencji genu GBA - eksony 1-7 i 10 1728,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Pompego - analiza pełnej sekwencji kodującej genu GAA 4800,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Pompego - badanie w kierunku nosicielstwa 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu GAA 598,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona - analiza najczęstszej mutacji p.His1069Arg genu ATP7B oraz innych mutacji w eksonie 8 312,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona - analiza wybranych indywidualnie mutacji genu ATP7B 624,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona I etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 8, 13, 14 i 15 962,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona II etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 5, 7, 17, 18 i 20 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka choroby Wilsona III etap - analiza sekwencji genu ATP7B - eksony 1-4, 6, 9-12, 16, 19 i 21 3840,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka dystrofii mięśniowej Duchenne'a - analiza 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu DMD 585,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego - panel 1: Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp., Yersinia enterocolica, Vibrio spp., Clostridium difficile 390,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego - panel 2: Clostridium difficile (szczep hiperwirulentny BI/027/NAP1), E.coli O157, EHEC (stx1/2), EPEC 364,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń pasożytnicznych przewodu pokarmowego: Gardia lamblia, Entamoeba histolytica, Crytosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis 390,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych przewodu pokarmowego: Rotawirus A (ROV), Norowirus GI/GII (NVG1/NVG2), Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Astrowirus 390,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 1: wirusy grypy typów A, A-H1, A-H1pdm09, AH3 i B oraz wirusy RSV typów A i B 390,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 2: adenowirus (AdV), enterowirus (HEV), wirusy paragrypy typów 1, 2, 3 i 4 (PIV1, PIV2, PIV3, PIV4) oraz metapneumowirus (MPV) 390,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka genetyczna zakażeń wirusowych układu oddechowego - panel 3: rinowirus (HRV), bokawirus (HBoV) oraz koronawirusy typów NL63 (CoV NL63), 229E (CoV 229E) i OC43 (CoV OC43) 390,00 zł 7 dni
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza 1 lub 2 wybranych indywidualnie mutacji punktowych genu CFTR 598,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza 8 najczęstszych mutacji genu CFTR w populacji polskiej oraz innych mutacji w eksonach 11, 12 i 24 520,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del genu CFTR oraz ponad 80 innych mutacji w eksonie 11 234,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych I etap - analiza sekwencji genu CFTR - eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24 (16 najczęstszych mutacji w populacji polskiej 949,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych I i II etap - analiza pełnej sekwencji kodującej genu CFTR 5280,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych II etap - analiza sekwencji genu CFTR - eksony 1-3, 5-7, 9, 10, 13, 15-19, 21, 22 oraz 25-27 (badanie uzupełniające I etap) 3360,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A) 243,10 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln) 221,00 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka neuropatii dziedzicznej: choroby Charcota, Mariego i Tootha sprzężonej z chromosomem X typu 1 (CMTX1) - analiza sekwencji genu GJB1 585,00 zł 2 tygodnie
Gen. - Diagnostyka neuropatii dziedzicznej: choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 1A (CMT1A) oraz neuropatii z podatnością na ucisk (HNPP) - badanie w kierunku duplikacji lub delecji genu PMP22 390,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka neuropatii dziedzicznej: choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 1B (CMT1B) - analiza sekwencji genu MPZ 1300,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka neuropatii dziedzicznej: choroby Charcota, Mariego i Tootha typu 1B (CMT1B) - analiza wybranej indywidualnie mutacji genu MPZ 325,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka niepłodności męskiej: oligozoospermia i azoospermia - analiza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y 330,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka postnatalna aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych - analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metodą mikromacierzową (aCGH) 1320,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy - HLA-Cw6 386,10 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej (CHEK2-2 mutacje) + (NOD2-1 mutacja) 318,50 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związanego z polipowatością /FAP/ (mutacje genu APC) 208,00 zł 20 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-4 mutacje) 195,00 zł 14 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacji) 312,00 zł 14 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacji) + (BRCA2-2 mutacje) 429,00 zł 14 dni
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników BRCA2 305,00 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty (BRCA1-2 mutacje) + (CHEK2-2 mutacje) + (NBS1-1 mutacja) 280,00 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu zależnego od estrogenów /HTGR/ (BRCA1- 3 mutacje) + (CHEK2-1 mutacja) 325,00 zł  
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (i innych spondyloartropatii) - HLA-B27 320,00 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka wrodzonej niedrożności nasieniowodów (CAVD) II etap - analiza rzadszych mutacji genu CFTR w eksonach 1 -3, 5-9, 13-20, 22-27 (badanie uzupełniające I etap) 3840,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka wrodzonej niedrożności nasieniowodów (CAVD) oraz innych mutacji w eksonach 4, 10, 11, 12 i 21 - I etap - analiza 9 najczęstszych mutacji genu CFTR 1170,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka zespołów limfoproliferacyjnych - analiza genetyczna rearanżacji klonalnych podjednostki gamma receptora limfocytów T (TCRG) 624,00 zł 10 dni
Gen. - Diagnostyka zespołu Leriego i Weilla (dysplazja kostna) II etap - analiza pełnej sekwencji kodującej obu izoform genu SHOX oraz sekwencji 5'UTR w eksonie 1 1920,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Nietolerancja laktozy - badanie genetyczne 336,05 zł 14 dni
Gen. - Ocena skuteczności leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej - analiza mutacji somatycznych w eksonach 18-21 genu EGFR z czułością 1% w komórkach nowotworowych 1040,00 zł 14 dni
Gen. - Test predyspozycji genetycznych do hemochromatozy (5 mutacji genu HFE) 495,00 zł 14 dni
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowej SCA12 - analiza genu PPP2R2B 650,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA 1, 2, 3 2700,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA17 - analiza genu TBP 650,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA6 975,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA7 975,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka atopowego zapalenia skóry - mutacje w genie FLG 490,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka celiakii - identyfikacja haplotypów HLA DQ2 i DQ8 423,50 zł 10 dni
Genetyczna diagnostyka choroby Alzheimera - mutacje genu PSEN1 (eksony 5-8 i 12) 858,00 zł 3 tygodnie
Genetyczna diagnostyka choroby Huntingtona - analiza ekspansji powtórzeń CAG w genie HD 923,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka choroby Wilsona - analiza całego regionu kodującego genu ATP7B 6720,00 zł 3-4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka dystrofii obręczowo-kończynowej typ 1A - mutacje genu TTID 572,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka hemochromatozy - 2 najczęstsze mutacje w genie HFE - pierwszy etap diagnostyki 442,00 zł 14 dni
Genetyczna diagnostyka homocystynurii - gen CBS 455,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN2A i MEN2B) - mutacje w wybranych regionach genu RET 1130,00 zł 3 tygodnie
Genetyczna diagnostyka moczówki prostej centralnej - mutacja w genie AVP1 806,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka niedokrwistości sierpowatokrwinkowej - analiza wybranych regionów genu HBB 650,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej - region AZF chromosomu Y 396,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka niepłodności męskiej - wybrane mutacje genu CFTR, delecje regionu AZF, kariotyp 1452,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka predyspozycji do nowotworów jelita grubego, płuc, piersi, jajnika - badanie najczęstszych mutacji w genie NOD2 299,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni SMA - weryfikacja rozpoznania klinicznego 395,00 zł 3 tygodnie
Genetyczna diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni typu 1 - badanie nosicielstwa mutacji 767,00 zł 3 tygodnie
Genetyczna diagnostyka tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej - mutacje w genie ACTA2 624,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka wrodzonej postaci nietolerancji laktozy (hipolaktazji) - analiza wybranego regionu genu LCT 429,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTHFR 377,00 zł 10 dni
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii - badanie mutacji Leiden w genie F5, 20210G>A w genie F2 oraz 2 mutacji w genie MTHFR 700,70 zł 10 dni
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył/trombofilii - badanie mutacji V34L w genie F13A1 377,00 zł 3-4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka zespołu Marfana - mutacje genu FBN1 (eksony 1-23) - drugi etap diagnostyki 3216,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka zespołu Marfana - mutacje genu FBN1 (eksony 24-32) 1040,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna diagnostyka zespołu Nijmegen - analiza najczęstszych mutacji genu NBS1 325,00 zł 4 tygodnie
Genetyczna ocena kariotypu w limfocytach krwi obwodowej 600,60 zł 3-4 tygodnie
Genotypowanie antygenów płytkowych HPA -1a/b (analiza wariantu c.176T>C genu ITGB3) - diagnostyka konfliktu płytkowego i małopłytkowości noworodkowej 286,00 zł 3-4 tygodnie
Gen. - Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V) 451,00 zł 20 dni

Podane ceny i czas oczekiwania na wynik mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Istnieje możliwość sfinansowania diagnostyki i leczenia w systemie płatności ratalnych - dowiedz się jak to zrobić!

Zadzwoń

Napisz