dr a dudziak

Dr n. med. Andrzej Dudziak jest specjalistą RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ przyjmującym w Ambulatorium ul. Grunwaldzka 156 w Poznaniu.

Dr Dudziak jest absolwentem poznańskiego "Marcinka" oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Szkolenie specjalizacyjne z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej I i II stopnia zrealizował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, oraz innych poznańskich Szpitalach Klinicznych.

Zagadnienia diagnostyki chorób wieku dziecięcego zgłębiał m.i.n w trakcie późniejszej pracy w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu badając pacjentów poradni pediatrycznych i oddziałów dziecięcych.

Tematyka schorzeń narządów ruchu, tkanek miękkich i innych schorzeń jest mu znana dzięki późniejszej pracy w Dziale Radiologii Klinicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, Klinice Ortopedycznej Endomedical, oraz uzupełniona poprzez liczne kursy i szkolenia.

Doświadczenie w diagnostyce MR poszerzał w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im W. Degi w Poznaniu.

Poprzez uczestnictwo w kolejnych kursach i szkoleniach oraz przynależność do lekarskich towarzystw naukowych - tak krajowych jak i zagranicznych - sukcesywnie pogłębia swoją wiedzę i poszerza kompetencje.

Bada zarówno dzieci, jak i u dorosłych.

Zadzwoń

Napisz