Dr n. med. Jacek Hermann, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, proktolog

zdjecie
Pan Dr J. Hermann przyjmuje w poradni chirurgii onkologicznej i proktologicznej zarówno w Ambulatorium przy ul. Grunwaldzkiej 156, jak również w Centrum Medycznym nr 2 przy ul. Wagrowskiej 6 w Poznaniu. Konsultuje pacjentów z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i proktologii. Kwalifikuje do operacji w zakresie chirurgii ogólnej oraz w zakresie chorób nowotworowych w tym głównie przewodu pokarmowego i skóry. W PL „Certus” wykonuje zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym.

Dr Jacek Hermann urodził się w Poznaniu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. W 1982 roku podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom ukończenia Wydziału Lekarskiego uzyskał w 1988 roku. W tym samym roku rozpoczął staż podyplomowy w Szpitalu Rejonowym w Ostrzeszowie w którym, po ukończeniu stażu w 1989 roku, został zatrudniony na stanowisku asystenta na Oddziale Chirurgicznym i kontynuował pracę do 1993 roku. Na początku 1993 roku powrócił do Poznania i przez pół roku pracował na stanowisku asystenta Oddziału Zabiegowego w PL „Certus”. Pod koniec 1993 roku wygrał konkurs na stanowisko asystenta i rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w której to jednostce pracuje do dnia dzisiejszego. W 2018 roku został mianowany na stanowisko starszego wykładowcy powyższej Kliniki.

Tytuł doktora n. med., nadany uchwałą rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, otrzymał w 2001 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wyników chirurgicznego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego”. Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab. med. Michał Drews. Dyplom specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej otrzymał w 1995 roku, a Dyplom specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii onkologicznej w 2003 roku. Od stycznia 2015 r. pracuje jako konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej w zakresie konsyliów onkologicznych przy Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczył w 1997 r. w szkoleniu z chirurgii transplantacyjnej przy Royal Infirmary Uniwersytetu w Edynburgu po uzyskaniu stypendium ufundowanego przez Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu oraz w 1999 r. w szkoleniu z chirurgii gastroenterologicznej w Klinice Chirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii, w ramach stypendium ufundowanego przez powyższą uczelnię. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Aktywnie uczestniczy w licznych międzynarodowych kongresach oraz konferencjach. Jest również autorem i współautorem licznych prac opublikowanych w krajowych, jak również zagranicznych czasopismach naukowych.

Chirurgia onkologiczna, w tym przede wszystkim nowotworów przewodu pokarmowego (np.: rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki) i nowotworów skóry, proktologia (np.: hemoroidy, szczelina odbytu, przetoka odbytu, torbiel krzyżowa) oraz nieswoiste zapalenia jelit (np.: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna) pozostają głównymi dziedzinami zainteresowania Dr J. Hermanna. Zajmuje się diagnostyką oraz wykonuje operacje nowotworów przewodu pokarmowego i powikłań w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit zarówno metodami otwartymi, jak również oszczędzającymi w tym laparoskopowymi.

Dr n. med. Jacek Hermann to poznański chirurg, cieszący się doskonałą opinią pacjentów. Same pozytywne oceny zawdzięcza swojej empatii oraz indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta.

Zadzwoń

Napisz