Zmiana czasu pracy w okresie 29/10/2021-02/11/2021
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zmianie czasu pracy w okresie 29/10/2021-02/11/2021. Ambulatorium jest czynne w godzinach 7:00- 22:00. Rejestracja pacjenta do 21:15. Szpital w tym okresie jest nieczynny. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY CELEM ZWERYFIKOWANIA DOSTĘPNOŚCI LEKARZA INTERNISTY I CHIRURGA TEL. 618604-200.
zdjecie

Pani doktor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Obecnie jest zatrudniona jako lekarz rezydent w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie realizuje specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Jest autorem i współautorem prac i prezentacji naukowych z dziedziny endokrynologii dziecięcej.

Uczestniczy w kursach i konferencjach naukowych cały czas poszerzając i aktualizując swoją wiedzę naukową i umiejętności praktyczne.

Jej zainteresowania kliniczno-naukowe koncentrują się szczególnie wokół procesów wzrastania i dojrzewania.

Zadzwoń

Napisz