Ratajczak
Mgr Alicja Ratajczak- dietetyk i doktorankta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej praca doktorska dotyczy żywieniowych uwarunkowaniach osteoporozy u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Podczas studiów doktoranckich, jej praktyka zawodowa dotyczy w sporej mierze chorób przewodu pokarmowego (m.in. refluks żołądkowo-przełykowy, zespół jelita drażliwego, nieswoiste choroby zapalne jelit), a także profilaktyki i żywieniowego wsparcia osteoporozy. Z kolei podczas studiów magisterskich zajmowała się żywieniowym leczeniem otyłości, a zdobyta przez nią wtedy praktyka jest wykorzystywana do dzisiaj. Praca naukowo-dydaktyczna wymaga od niej stałego poszerzania i uzupełniania wiedzy. W pracy z pacjentem kieruje się zasadą „Jadłospis jest dla pacjenta, a nie pacjent dla jadłospisu”. Jej celem jest, aby kontakt z dietetykiem był nie tylko jednorazową próbą zadbania o siebie, ale początkiem trwałej zmiany stylu życia.

Zadzwoń

Napisz