dr Przymuszała Staszak

Dr n. med. Dagmara Przymuszała-Staszak ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracując w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych SK H. Święcickiego w Poznaniu uzyskała stopień specjalisty z dziedziny chorób wewnętrznych a następnie z kardiologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kolejnych latach na Oddziale Klinicznym Kardiologii i Pulmonologii SK H. Święcickiego w Poznaniu.

Była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu „Predicting adverse clinical outcomes in patients with defibrillating devices”. W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymała na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu po obronie pracy "Związek między prędkością późnorozkurczową pierścienia mitralnego a strukturą serca i wybranymi parametrami czynności układu krążenia".

Doktor Przymuszała-Staszak jest regularnym uczestnikiem kursów oraz szkoleń z zakresu kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii. Ponadto jest autorem i współautorem licznych sprawozdań zjazdowych, jak również prac naukowych publikowanych w uznanych czasopismach.

Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sekcji Echokardiografii) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce chorób serca u dorosłych, w leczeniu choroby niedokrwiennej serca (dławica piersiowa, zawał serca), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, wad zastawkowych serca czy zaburzeń metabolicznych (hipercholesterolemia, hiperlipidemia).

Kwalifikuje do zabiegów kardiologicznych - do koronarografii, ablacji zaburzeń rytmu, wszczepienia stymulatora serca, układu resynchronizującego (CRT), kardiowertera (ICD).


Ze względu na zdobyte doświadczenie jak i tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w codziennej pracy jako kardiolog stawia na holistyczne podejście do pacjenta. Wykonuje badanie echokardiograficzne (USG serca) oraz skrócone badanie naczyniowe tętnic szyjnych i kręgowych w celu poszerzenia oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u niektórych pacjentów. Konsultuje również w języku angielskim.

Zadzwoń

Napisz