zdja
Z wykształcenia jestem językoznawcą, fonetykiem oraz logopedą. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku Etnolingwistyka, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - jedyne takie studia o takim profilu, studia podyplomowe z zakresu Logopedii, na Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (Obecnie Collegium Da Vinci), a także studia podyplomowe z zakresu Zintegrowana Edukacja Przedszkolna oraz Wczesnoszkolna, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach magisterskich  oraz podyplomowych z logopedii odbyłam staż jako logopeda w hiszpańskim zintegrowanym zespole szkół dla niedosłyszących Colegio Tres Olivos oraz w ośrodku El Gabinete de Hablar y Etender w Madrycie prowadzone przez profesora Marca Monforta, a także praktyki w polskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej numer 5 w Poznaniu. Pracowałam w żłobku, przedszkolu, a obecnie pracuję w Dziennym Domu Opieki Medycznej pod patronatem Fundacji Flandria. W swoim zawodzie pracuję już dziesięć lat, zbierając doświadczenie ze współpracy z różną, docelowo, grupą wiekową. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu, rozmaitych kursach, warsztatach oraz konferencjach logopedycznych, w niektórych brałam nawet czynny udział. Obecnie pod swoją opiekę przyjmuję pacjentów od wieku 5 lat do 99 i więcej, z różnorodnymi zaburzeniami takim jak dyslalia, prosty opóźniony rozwój mowy, afazja dziecięca jak i afazja u dorosłych, jąkanie, giełkot, zaburzenia neurodegeneracyjne czy porażenie nerwu czaszkowego VII. W międzyczasie praktykuję logopedię artystyczną. Pomocy swoim pacjentom udzielam poprzez metodę komunikacyjną, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenie funkcji poznawczych, terapię manualną, masaże, elektrostymulację traktu orofacjalnego oraz kinesiology tape

Moja praktyka logopedyczna wobec pacjentów obejmuje następują zaburzenia i choroby:
- prosty opóźniony rozwój mowy;
- dyslalia;
- afazja dziecięca;
- afazja u dorosłych;
- dyzartria;
- choroby neurodegeneracyjne;
- wady stomatognatyczne;
- stwardnienie rozsiane (ćwiczenia napięcia mięsni twarzy);
- stwardnienie zanikowe boczne (ćwiczenia napięcia mięśnia twarzy);
- niedowład/ porażenie nerwu twarzowego;
- jąkanie;
- giełkot;
- ośrodkowy niedosłuch odbiorczy (CAPD)

Języki, którymi się posługuję:
- język angielski;
- język hiszpański;
- język niemiecki

Zadzwoń

Napisz