dr n. med Paulina Komasińska-Piotrowska

komasinska Po ukończeniu w 2013 r. studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została wyróżniona Medalem Rektora za wybitne wyniki w nauce.
W 2020 r. po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) uzyskała tytuł specjalisty
w dziedzinie pediatrii.W latach 2019 - 2023 odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (dawniej Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego) pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Barbary Steinborn. W 2022 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) uzyskując ocenę bardzo dobrą i najlepszy wynik w kraju. Uzyskała tym samym tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej. Na co dzień pracuje w Oddziale Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu na stanowisku starszego asystenta, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w wieku od 0-18 lat z chorobami układu nerwowego.

Ponadto:
- prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznnego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- jest autorką publikacji z dziedzin neurologii dziecięcej i pediatrii w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych
- bierze udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach ustawicznie poszerzając i aktualizując swoją wiedzę, między innymi:
- "Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Voyty" - Internatonale Voyta Gesellschaft - 2021
- "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci" - Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 2021
- XII Forum Neurologii Dziecięcej - Najnowsze osiągnięcia neurologii dziecięcej w XXI w. - Forum Media Polska – 2021Szczególne zainteresowania dotyczą zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci, chorób nerwowo-mięśniowych.
Prywatnie mama córeczki Gai.

Zadzwoń

Napisz