Dr n. med. Grzegorz Bajko, Poradnia hematologiczna

DSC04985


Dr n. med. Grzegorz Bajko jest Dyrektorem ds. Lecznictwa, a także Ordynatorem Oddziału Ogólnego, przyjmuje także w poradniach hematologicznych w Ambulatorium oraz w Centrum Medycznym nr 2.

Dr Bajko jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1983 roku. Od października 1984 do czerwca 1988 pracował jako lekarz rejonowy w Poradni w Czerwonaku, w Zespole Opieki Zdrowotnej Nowe Miasto w Poznaniu. W tym samym czasie odbywał staż podyplomowy i specjalizacyjny w Klinice Hematologii A.M. w Poznaniu. W latach 1988-1995 był nauczycielem akademickim w Klinice Hematologii A.M. i jednocześnie asystentem Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Do jego obowiązków należały zajęcia dydaktyczne dla studentów III i V roku Wydziału Lekarskiego A.M. w Poznaniu, praca naukowa w zespole immunologicznym, kierowanie zespołem d/s leczenia ostrych białaczek oraz okresowo zastępstwa w pełnieniu funkcji konsultanta hematologicznego dla regionu Wielkopolski. W październiku 1988 uzyskał tytuł specjalisty I stopnia, a w kwietniu 1992r. specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych.

W latach 1992-1995 brałudział w projektowaniu, organizowaniu i następnie prowadzeniu, pod kierownictwem Pana prof. J. Hansza, Oddziału Transplantacji Szpiku w Klinice Hematologii A.M. w Poznaniu. W listopadzie 1993 roku odbył staż w ramach stypendium naukowego na Oddziale Transplantacji Szpiku Kostnego Uniwersytetu im. Christiana-Albrechtsa i na Oddziale Hematologicznym Szpitala Miejskiego w Kilonii, w Niemczech. W kwietniu 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za obronę pracy „Ocena porównawcza dwóch programów empirycznej antybiotykoterapii w zwalczaniu zakażeń u chorych w okresie głębokiej neutropenii”.

Poza prowadzeniem pracy dydaktycznej, naukowej i klinicznej był członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, PolskiegoTowarzystwa Transplantacyjnego oraz European Group for Bone Marrow Transplantation, a w latach 1991-1995 sekretarzem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hematologicznego.

W roku 1992 jako Członek Założyciel i Fundator stowarzyszenia użyteczności publicznej współtworzył, a potem koordynował działalność Fundacji „Pomoc Chorym na Białaczkę”. Od 2008 roku do chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Fundacji – organu kontrolującego działalność merytoryczną i finansową tej Fundacji.

W październiku 1995 roku podjął się zupełnie nowego wyzwania i został ordynatorem Oddziału Ogólnego Szpitala Prywatnej Lecznicy Certus w Poznaniu – pierwszej prywatnej placówki tego typu w Polsce. Jego zadaniem była organizacja pracy Oddziału Ogólnego i całego zespołu internistów P.L. Certus, współudział w opracowaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Firmie, prowadzenie chorych na Oddziale Ogólnym, konsultacje internistyczne i hematologiczne u chorych Oddziału Urologicznego i Zabiegowego, w Ambulatorium i w CM2.

W listopadzie 2009 roku Zarząd P.L. Certus powierzył jemu dodatkowo funkcję Dyrektora ds Lecznictwa i Dyrektora Szpitala P.L. Certus. Od tego czasu zajmował się współtworzeniem planu rozwoju medycznego Firmy, doskonaleniem systemu zarządzania jakością, wdrażaniem nowych procedur medycznych, racjonalizacją ich kosztów, działaniami prowadzącymi do rozszerzenia kontraktów z NFZ, wyznaczaniem i redukowaniem obszarów potencjalnych zagrożeń, doskonaleniem integracji i atmosfery współpracy personelu wszystkich naszych oddziałów i centrów.

Od 1.02.2017, po wejściu P.L. Certus do sieci szpitali EMC, która należy do międzynarodowej grupy Penta Hospitals Group, zrzeszającej szpital w Czechach, 17 szpitali w Słowacji i 11 w Polsce, pojawił się nowy etap rozwoju naszej Firmy, wzajemna wymiana informacji, tworzenie dobrych kontaktów między naszymi placówkami, budowanie wspólnych systemów zarządzania jakością i usprawnianie organizacji pracy prowadzące do podnoszenia jakości naszych usług.

Poza pracą pochłaniającą większość jego dnia, stara się znaleźć jak najwięcej czasu dla mojej rodziny, a przede wszystkim, dla wnuków - Stasia i Łucji. Aktywnie uprawia sport: trzy razy w tygodniu trening siłowy, latem - intensywne pływanie, zimą - narty. Uwielbia piłkę nożną, jest kibicem Lecha Poznań. Przez kilka lat miał wykupione stałe miejsce na stadionie, obecnie bywa tam tylko na niektórych meczach. W wolnych chwilach czyta literaturę faktu i powieści historyczne. Relaks i odprężenie zapewnia jemu pielęgnowanie ogrodu, a jego marzeniem jest znalezienie w przyszłości czasu na powrót do pasji mojej młodości - rysunku i malowania.

Sprawdź godziny pracy poradni!

Zadzwoń

Napisz