Fizjoterapia – Rehabilitacja


Nazwa procedury Cena
  KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA1 Pierwsza wizyta z wywiadem (do 60 min)4  200,00
 KONTYNUACJA TERAPII2 bez plastrowania (do 45 min)4
 170,00
  KONTYNUACJA TERAPII2 z plastrowaniem (do 45 min)4  200,00
 PLASTROWANIE DYNAMICZNE3 (do 15 min)4 - jedna okolica  70,00

1) W ramach wizyty fizjoterapeuta dobiera, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, terapię w oparciu o przeprowadzony wywiad.
2) Podczas wizyty, jeśli pacjent życzy, plastrowanie dynamiczne na opracowywaną okolicę jest dodatkowo płatne 30zl
3) Plastrowanie dynamiczne wykonywane jest w formie aplikacji na konkretnie JEDNĄ okolicę ciała. Można wykonać więcej okolic, maksymalnie do 3 aplikacji na raz.
4) Podane czasy wizyty, są górną granicą wykonania pracy. To znaczy, że wizyta może być zrealizowana w krótszym czasie ale nie więcej niż podane w cenniku i nie mniej niż 15 min w przypadku terapii manualnej. (za terapię manualną rozumie się wszystkie zabiegi wykonywane dłońmi terapeuty, bez fizykoterapii.).
 

Zadzwoń

Napisz