received 1102977906910893
Dr Emilia Szafran jest absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończyła w 2007r. z wyróżnieniem. W trakcie studiów otrzymała stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce. Od 2008 roku jest związana z Kliniką Kardiologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu. Na co dzień w szpitalu zajmuje się głównie najmłodszymi pacjentami – noworodkami i niemowlętami. Dyplom specjalisty pediatry otrzymała w roku 2015r. W roku 2020 zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie Kardiologia Dziecięca.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę w zakresie Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej. W roku 2013 uzyskała certyfikat pozytywnego ukończenia kursu Echokardiografii Praktycznej.
W 2018r. uzyskała certyfikat ukończenia kursu European Paediatric Life Support. Aktualnie jest uczestnikiem programu wszechstronnego szkolenia w zakresie kardiologii interwencyjnej POWER KID.

Zajmuje się również pracą naukową i dydaktyczną. W 2012r. ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych UM w Poznaniu. Jest autorką 3 artykułów naukowych, dotyczących jakości życia dzieci z arytmią, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Temat ten jest jednocześnie podstawą jej rozprawy doktorskiej, którą obroniła w  czerwcu 2018 roku z wyróżnieniem uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
Jest także nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prywatnie mama Antosia i Olgi. Mówi, że „wie jakim zmartwieniem dla rodzica jest każda choroba dziecka a dla małego pacjenta stresem wizyta w gabinecie lekarskim”, dlatego podchodzi ze zrozumieniem i dużą empatią do swoich małych pacjentów i ich Rodziców.
 

Zadzwoń

Napisz