Nazwa teleporady Cena
Teleporada alergologa dziecięcego 130,00 zł
Teleporada alergologiczna 130,00 zł
Teleporada dermatologa dziecięcego 130,00 zł
Teleporada dermatologiczna 120,00 zł
Teleporada diabetologiczna 125,00 zł
Teleporada endokrynologa dziecięcego 145,00 zł
Teleporada endokrynologiczna 135,00 zł
Teleporada gastroenterologa dziecięcego 130,00 zł
Teleporada gastroenterologiczna 135,00 zł
Teleporada ginekologiczna 110,00 zł
Teleporada hematologiczna 170,00 zł
Teleporada internistyczna 130,00 zł
Teleporada internistyczna - soboty, niedziele I święta, w porze nocnej 150,00 zł
Teleporada kardiologiczna 130,00 zł
Teleporada laryngologiczna 140,00 zł
Teleporada laryngologiczna dziecięca 125,00 zł
Teleporada leczenia nadciśnienia tętniczego 110,00 zł
Teleporada naprotechnologiczna 130,00 zł
Teleporada nefrologiczna 125,00 zł
Teleporada neurologiczna 130,00 zł
Teleporada neurologiczna dziecięca 145,00 zł
Teleporada okulistyczna 125,00 zł
Teleporada ortopedyczna 130,00 zł
Teleporada pediatryczna 110,00 zł
Teleporada psychiatryczna 190,00 zł
Teleporada pulmonologa dziecięcego 120,00 zł
Teleporada pulmonologiczna 125,00 zł
Teleporada reumatologiczna 130,00 zł
Teleporada urologiczna 125,00 zł
Teleporada z zakresu chorób zakaźnych 110,00 zł

Zadzwoń

Napisz