Nowa Poradnia Leczenia Bólu

Od listopada nasi pacjenci cierpiący na przewlekłe dolegliwości bólowe mogą odwiedzić Poradnię Leczenia Bólu zlokalizowaną w Ambulatorium przy ul. Grunwaldzkiej.

Ból jest subiektywnym, negatywnym wrażeniem zmysłowym i emocjonalnym. Powstaje pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniem. Co zrobić, gdy środki przeciwbólowe nie działają?


Pacjent powinien udać się/zostać skierowany do poradni leczenia bólu gdy:

 • brakuje lub jest niewielka skuteczność dotychczasowego leczenia bólu,
 • występują trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego,
 • szybko narasta zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe,
 • są wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia,
 • pojawiły się objawy niepożądane po zastosowanym leczeniu.


Poradnia zapewnia wielokierunkowe leczenie pacjenta z bólem przewlekłym:

 • farmakoterapię - określenie zapotrzebowania na leki w tym opioidy, wprowadzenie lub zmiana drogi podawania leku, optymalizacja farmakoterapii,
 • techniki interwencyjne - blokady diagnostyczno-terapeutyczne, ustalenie wskazań do zabiegu neurodestrukcyjnego w tym zabiegu termolizy,
 • leczenie neuropatii w tym neuropatii nerwu trójdzielnego, neuropatii po półpaścu,
 • leczenie przewlekłych bólów głowy,
 • leczenie pacjentów z bólami układu kostno-stawowego niereagującego na standardowe leczenie.


Celem wielokierunkowego leczenia bólu zapewnionego w specjalistycznych poradniach leczenia bólu jest:

 • identyfikacja możliwie wszystkich problemów związanych z bólem,
 • eliminowanie błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia i wprowadzenie właściwej farmakoterapii,
 • wprowadzenie programu odbudowy aktywności ruchowej,
 • w miarę możliwości eliminowanie niepotrzebnych zachowań bólowych,
 • leczenie depresji,
 • edukacja pacjenta, jego rodziny/opiekunów (fizjologiczne i psychologiczne aspekty bólu, rola bólu),
 • ustalenie z pacjentem planu leczenia bólu.
Sprawdź godziny pracy poradni!
Powrót

Zadzwoń

Napisz