Nowoczesne leczenie łysienia

Od czerwca nasi pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z porad lek. med. Macieja Borejszy przyjmującego pacjentów w Poradni transplantacji włosów w Ambulatorium przy ul. Grunwaldzkiej 156 w Poznaniu.

Doktor Borejsza studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2011 roku. Od 2012 zdobywał doświadczenie chirurgiczne, a pierwsze kroki w chirurgii odtwórczej włosów stawiał w 2014 roku.

Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (ISHRS), FUE Europe, oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów. Bierze udział w kursach, warsztatach i zjazdach by stale podnosić swoje kwalifikacje i zapewnić najwyższy poziom usług. Lekarz specjalizuje się w zabiegach przeszczepu włosów metodą FUE, poprzedzonych wnikliwą analizą problemu i opracowaniem strategii działania.

KW Borejsza 2 min
Poznaj szczegóły na temat przeszczepu włosów metodą FUE (Follicular Unit Excision).
Powrót

Zadzwoń

Napisz