Zmiany w zasadach wykonywania znieczuleń u dzieci do 3 r.ż.

Szanowni Państwo, w związku z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. 13.15 z dnia 7.01.2013r.) oraz
wytycznymi bezpiecznego znieczulania dzieci Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii ds. Jakości i Bezpieczeństwa Znieczulenia

od dnia 3.11.2014 roku w Prywatnej Lecznicy Certus istnieje możliwość znieczulania dzieci tylko i wyłącznie po ukończeniu 3. rok życia i mających masę ciała nie niższą niż należna dla dzieci powyżej 3 roku życia. Oznacza to brak możliwości operowania młodszych dzieci.

Więcej informacji o usługach dla najmłodszych pacjentów.

Zadzwoń

Napisz