Poznaj naszych specjalistów! Lek. med. Klaudiusz Ziomek

W naszej poradni lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym nr 3 przyjmuje lek. med. Klaudiusz Ziomek. Ponadto dr Ziomek jest także Kierownikiem naszej placówki z Swarzędzu.

Dr Ziomek jest z nami związany już 14 lat! Studia ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu i jest lekarzklaudiuszem specjalistą medycyny rodzinnej. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie "Zarządzania w Służbie Zdrowia" na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Związał z Certusem praktyczne całe życie zawodowe, gdzie rozpoczynał pracę, jeszcze jako lekarz w trakcie specjalizacji. Następnie pełnił funkcje młodszego asystenta, starszego asystenta, lekarza oddziałowego (gdzie dyżuruje do dziś), a od ponad 10 lat pełni funkcje kierownicze. Był odpowiedzialny za uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie Centrum Medycznego nr 2 w Poznaniu a od 6 lat zarządza Centrum Medycznym nr 3. W zakresie funkcji dydaktycznych jest kierownikiem specjalizacji lekarzy kształcących się w zakresie medycyny rodzinnej w naszym centrum.

W 2017r. odebrał z rąk rektora Uniwersytetu Medycznego statuetkę "Hipokratesa" przyznawaną w plebiscycie organizowanym pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i szefa NFZ w kategorii "Najlepszy Lekarz Rodzinny 2016" w Wielkopolsce.

Zadzwoń

Napisz