Poznaj naszych specjalistów! Dr n. med. Justyna Młodzikowska-Albrecht

W naszym Centrum Medycznym nr 2 przy ul. Wagrowskiej przyjmuje dr Justyna Młodzikowska-Albrecht - neurolog.
 
Dr Młodzikowska-Albrecht jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończyłIMG 9600pa w 2002 roku z wyróżnieniem. W 2008r. obroniła pracę doktorską w dziedzinie neurologii dziecięcej pt.: „Tiki przewlekłe i zespół Tourette’a u dzieci i młodzieży - charakterystyka objawów klinicznych oraz współistniejących zaburzeń snu” na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. W 2009 roku uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii.

W latach 2003 – 2009 pracowała w Klinice i Katedrze Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako młodszy asystent i jednocześnie nauczyciel akademicki. W 2006r. odbyła miesięczny staż na Oddziale Neuropediatrycznym w Kilonii na Uniwersytecie Christiana-Albrechtsa. Od 2007 roku pracuje również w poradniach neurologicznych.

Ponadto ukończyła:
 1. Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 2. Kurs epileptologii klinicznej,
 3. Kurs podstawowy ultrasonografii dupleksowej i dopplerowskiej tętnic zewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografii przezczaszkowej.
Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu chorób neurologicznych zarówno dzieci jak i dorosłych. Autorka prac badawczych i publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Aktualnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów zarówno dorosłych, jak również dzieci i młodzieży w poradniach neurologicznych, a w szczególności:
 •          Chorób naczyniowych układu nerwowego,
 •          Chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego np. Ch. Alzheimera,
 •          Padaczki i innych zaburzeń napadowych,
 •          Bólów głowy, zawrotów głowy,
 •          Chorób nerwowo-mięśniowych,
 •          Bólów kręgosłupa,
 •          Diagnostyką chorób nowotworowych układu nerwowego,
 •          Chorób obwodowego układu nerwowego,
 •          Chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego,
 •          Zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych np. Ch. Parkinsona,
 •          Trudności szkolnych, leczeniem tików, ADHD,
 •          Mózgowym porażeniem dziecięcym,
 •          Oceną neurologiczną rozwoju dzieci.

Zadzwoń

Napisz