Certus ma nową przychodnię!

Od kwietnia 2018 roku poszerzyliśmy swoją działalność o nową przychodnię Zdrowie Rodziny, mieszczącą się na os. Wichrowe Wzgórze 122 w Poznaniu.


Zdrowie Rodziny działa od 2000 roku. Przychodnia oferuje usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a pod opieką zatrudnionych tu lekarzy i pielęgniarek pozostaje blisko 10 tysięcy pacjentów. Zespół lekarski Zdrowia Rodziny tworzy 4 lekarzy rodzinnych oraz 2 pediatrów.

FOTO Zdrowie Rodziny

Proces integracji nowej przychodni ze strukturami Certusa już się rozpoczął. W nadchodzących miesiącach będziemy stopniowo zacieśniać współpracę, tak aby w przyszłości nasze działania stanowiły spójną całość. Planujemy utrzymać obecny zakres usług oferowanych w przychodni, a z czasem być może poszerzymy dostępną tu ofertę o innych specjalistów. Mamy nadzieję, że pacjenci Zdrowia Rodziny wkrótce zauważą, że ich przychodnia zmienia się na lepsze. Ponadto przejęcie nowej jednostki wzmocni naszą pozycję na poznańskim rynku usług medycznych.

W chwili obecnej placówkę nie obejmują umowy pomiędzy PL Certus a centrami medycznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz zakładami pracy. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.  

Serdecznie zapraszamy do naszej nowej przychodni!

Zadzwoń

Napisz