Biopsje cienko i gruboigłowe piersi

Bisopsje cienko i gruboigłowe piersi


Pacjentki wymagające diagnostyki zmian w obrębie gruczołu piersiowego mają możliwość wykonania biopsji cienko i gruboigłowej. Zabiegi wykonuje w Centrum Medycznym nr 2 specjalista radiolog - lek. med. Mateusz Styszyński. Przed biopsją konieczne jest wykonanie USG piersi lub przedstawienie aktualnego wyniku tego badania.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) polega na nakłuciu zmiany widocznej w USG w celu pobrania komórek do oceny mikroskopowej. Dzięki temu badaniu z dużą dokładnością (około 70-80%) można określić charakter zmiany. Bolesność badania jest niewielka, nie wymaga ono podania znieczulenia.

Jak przebiega badanie? Pacjent zostaje ułożony na leżance. Po dezynfekcji skóry pacjenta, lekarz uwidacznia zmianę w USG. Następnie cienką igłą (średnicy 0,5 - 0,7mm) nakłuwa skórę i śledząc tor igły w USG dochodzi nią do zmiany i dokonuje aspiracji komórek. Po usunięciu igły na miejsce wkłucia zakłada się jałowy opatrunek, który przez kilka minut należy uciskać palcem.

Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG polega na pobraniu fragmentu tkanki z podejrzanej zmiany przy pomocy igły o grubości około 1,5mm. Dzięki temu można ocenić czy zmiana ma charakter łagodny, czy złośliwy a także określić jej typ histologiczny.

Jak przebiega badania? Badanie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Lekarz przekłuwa skórę piersi następnie pod kontrolą USG prowadzi igłę w obręb zmiany. Po naciśnięciu spustu igła pobiera z wnętrza zmiany wałeczek tkanki długości około 10 – 15mm, który po badaniu zostaje utrwalony i przesłany do pracowni patomorfologicznej. Po wyjęciu igły biopsyjnej na miejsce wkłucia zakłada się jałowy opatrunek, który przez około 5 minut należy silnie uciskać.

Sprawdź terminarz


Zadzwoń

Napisz